Statistics council

Статистика боюнча Кеңеши

Кыргыз Республикасынын  статистика боюнча Кеңеши жөнүндө

Кыргыз Республикасынын  Улуттук статистика комитети,  Кыргыз Республикасынын  Президентинин 2014-жылдын 7-мартындагы  УП №54 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын  статистика боюнча Кеңеши жөнүндө Жобосу жана анын курамы бекитилгендигин билдирет.

Статистика боюнча Кеңештин иш-аракеттерин кайрадан жандандыруу   Кыргыз Республикасынын улуттук статистика системасын мындан ары да бекемдөөнүн жана өнүктүрүүнүн зарыл шарты болуп саналат.

Статистика боюнча Кеңештин башкы маселеси, колдонуучулардын керектөөлөрү, идеялары, сунуштары жана кайра байланышты калыбына келтирүү жөнүндө маалымат берүү үчүн статистикалык маалыматтарды өндүрүүчүлөрдүн жана колдонуучулардын ортосундагы өз ара иш-аракеттерди камсыздоо болуп саналат. Статистика боюнча Кеңеши статистикалык маалыматтарды стратегиялык пландоого, мониторингине жана мазмунуна колдонуучулардын түз таасирин тийгизүүсү үчүн да мүмкүнчүлүк берет.

 

Last updating: 23.04.2018, 13:55