Үстүбүздөгү жылдын I кварталынын жыйынтыктары боюнча калктын акчалай кирешелеринин көбөйүшү белгиленди

Publications: 14.08.2019


Кыргыз Республикасынын калкынын номиналдык акчалай кирешелери 2019-ж. I-кварталында 108 млрд. сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 13,6 пайызга көбөйдү. Муну менен бирге калктын акчалай кирешелеринин негизги булагы үлүшүнө кирешелердин жалпы көлөмүнүн 70 пайыздан көбү туура келген эмгек ишмердигинин кирешелери болуп саналды.

Калктын номиналдык акчалай кирешелери
(млн. сом)

 

 

Бардыгы

анын ичинде

 

эмгек ишмердигинен түшкөн кирешелер

социалдык трансферттер

жеке көмөкчү чарбалардан түшкөн кирешелер

башка акчалар түшүүлөр

2018

 

 

 

 

 

Январь-март

95 064,5

68 601,6

14 703,0

7 645,5

4 114,5

Январь-июнь

208 605,3

148 151,3

30 784,8

21 346,6

8 322,6

Январь-сентябрь

304 761,0

217 821,8

44 610,4

30 300,1

12 028,6

Январь-декабрь

412 964,5

292 053,6

61 260,8

43 388,3

16 261,9

2019

 

 

 

 

 

Январь-март

108 025,5

76 200,2

16 216,7

11 291,9

4 316,8

 

Калктын реалдуу акчалай кирешелери өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 14,0 пайызга көбөйдү.

I кварталдагы аймактар боюнча реалдуу акчалай кирешелер
(млн. сом)

 

 

 

2018

 

 

2019

Анык акчалай кирешелеринин өсүү​ темпи, пайыз менен

 

2018

2019

Кыргыз Республикасы

92 161,9

108 383,2

108,5

114,0

  Баткен облусу

6 664,9

7 452,1

116,3

110,4

  Жалал-Абад облусу

16 057,7

19 410,6

128,7

118,7

  Ысык-Көл облусу

6 846,4

8 437,1

96,9

120,5

  Нарын облусу

3 166,4

3 727,2

103,3

114,3

  Ош облусу

17 229,3

22 023,9

100,7

116,5

  Талас облусу

2 353,6

3 533,0

71,4

146,1

  Чүй облусу

15 232,3

17 308,4

110,0

111,6

  Бишкек ш.

20 822,6

22 188,5

109,4

106,0

  Ош ш.

3 788,7

4 302,4

114,8

109,6

I кварталындагы реалдуу акчалай кирешелер
(Мурунку жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен)

 

 

 

 

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө
 статистикасы башкармалыгы     

 

Үй чарба статистикасы
бөлүмү                  

| e-mail:NKerimalieva@stat.kg;  |  тел. + 996 (312)  324691

 

 

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).

Бардыгы

анын ичинде

 

эмгек ишмердигинен түшкөн кирешелер

социалдык трансферттер

жеке көмөкчү чарбалардан түшкөн кирешелер

башка акчалар түшүүлөр


Last updating: 15.08.2019, 09:53