2022-жылдын январь-апрелинде ички дүӊ продуктунун өсүүсү камсыздалды

Publications: 14.05.2022


Ички дүң продукт (ИДП) алдын-ала баалоо боюнча 2022-жылдын январь-апрелинде өткөн жылдын январь-мартына салыштырмалуу 5,4 пайызга жогорулоо менен 203 млрд. сомго жакындады. «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда, ИДПнын көлөмү 189 млрд. сомго жакындады жана өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 3,5 пайызга жогорулады.

ИДПнын өсүшү товардык өндүрүш, жана тейлөө сектору тарабынан камсыздалды. Муну менен бирге, товардык өндүрүш тармактарынын өсүү темпи 2021-жылдын январь-апрелине салыштырмалуу 7,8 пайызга өскөн болсо, 2021-жылдын январь-апрелинде тескерисинче 9,0 пайызга төмөндөшү байкалган. Кызмат көрсөтүүчү тармактардын өсүү темпи 2021-жылдын январь-апрелине салыштырмалуу 3,6 пайызга өсүү байкалды (2021-жылдын январь-апрелинде 1,5 пайызга өсүү болгон)

ИДПнын түзүмүндөгү эң чоң үлүш (47,2 пайыз) кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө туура келди, бул өткөн жылдын январь-апрелине салыштырмалуу 2,3 пайыздык пунктка азайган, ал эми товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү январь-апрелинде 0,9 пайыздык пунктка  төмөндөп, 34,3 пайызды түзгөн. Муну менен бирге, өнөр жайдын, айыл чарбасынын жана курулуштун  үлүшү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 0,3 пайыздык пунктка азайган.

2022-жылдын январь-апрелиндеги экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча ИДП

 

 

Млн. сом

ИДПнын өсүү (төмөндөө) темптери

Жыйынтыкка карата пайыз менен

 

2021            2022

ИДП

202 966,9

105,4

100,0

100,0

Товар өндүрүү тармактары

69 719,1

107,8

35,2

34,3

Айыл чарбасы, токой чарбасы
жана балык уулоочулук

16 308,9

102,2

8,3

8,0

Өнөр жай

44 123,9

111,1

22,0

21,7

Пайдалуу кендерди казуу

5 678,7

102,9

1,6

2,8

Иштетүү өндүрүшү 
 (Иштетүү өнөр жайы)

29 118,4

118,9

15,2

14,3

Электр энергия, газ, буу жана

       

  кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

8 666,1

90,7

4,8

4,3

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу

660,7

91,7

0,4

0,3

Курулуш

9 286,3

102,9

4,9

4,6

Кызмат көрсөтүү тармактары

95 761,0

103,6

49,5

47,2

Дүң жана чекене соода; автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо

30 562,5

106,6

14,4

15,1

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

9 608,8

112,1

4,7

4,7

Мейманканалардын менен ресторандардын ишмердиги

2 017,3

110,4

1,0

1,0

Маалымат жана байланыш

5 942,8

105,2

3,3

2,9

Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

47 629,6

100,0

26,1

23,5

Продуктуларга таза (субсидияларды эсептебегенде) салыктар

37 486,8

105,4

15,3

18,5

__________________________________________________________

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: eisenkulova@stat.kg;

тел. + 996 (312) 324695; 325351

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү. (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Last updating: 14.05.2022, 16:55