The state authorities of the Kyrgyz Republic

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
Министрликтер жана ведомстволор 
Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги 
Кыргыз Республикасынын коргоо министлиги 
Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги
Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги
Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги
Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги
Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлиги
Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлиги 
Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги
Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлиги
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги 
Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги
Кыргыз Республикасынын социалдык жактан коргоо министрлиги
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети
Мамлекеттик агенттиктер
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агеттиги
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик байланыш агеттиги
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт мамлекеттик агеттиги
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агеттиги
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агеттиги
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча агеттиги
Мамлекеттик кызматтар
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматы
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу бажы кызматы
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө кызматы
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы
Кыргыз Республикасынын бангизаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызматы
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия
Last updating: 29.02.2016, 14:19