press-klub

ЖУРНАЛИСТ БАРАГЫ

Урматтуу журналисттер, коллегалар!

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, айрым статистикалык маалыматтарды – кандай эсептелет, методикасы жана салыштыруулары боюнча презентация же түшүндүрмө түрүндө слайддарда журналисттер үчүн үйрөтүү иштерин жүргүзүү боюнча атайын баракча уюштуруп жатат.

Сиздер каалаган убакта, өзүңөрдү кызыктырган теманы ачып, өз алдыңарча окуп үйрөнсөңүздөр болот, эгерде айрым бир статистикалык көрсөткүчтөр же анын методикасы боюнча сиздерде суроолор пайда болсо, анда ар бир презентациянын аягында корсөтүлгөн телефондор аркылуу Улутстаткомдун адистерине кайрылып, тийиштүү жоопторду алсаңыздар болот.

Мындан тышкары, биздин расмий сайтыбызда журналисттер менен иштешүүнү жакшыртуу боюнча өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды жана калоолоруңуздарды, ошондой эле, журналисттин баракчасынан кандай темаларды окуп үйрөнгүңөр келээрин, төмөнкү электрондук дареке жазып жиберүүңүздөрдү суранабыз. Ошондой эле төмөнкү телефонго байланышка чыксаңыз болот. 

e-mail: smi_nsc@stat.kg;

Маалымат-кызматтын телефону: 62 57 47 

ВИДЕО: "Улутстаткомдун сайтын кантип колдонуу керек?"

 

Презентациялар:

​Кыргыз Республикасынын 2021-жылда кызмат көрсөтүүлөрүнүн тышкы соодасы

2021-жылдын Кыргыз Республикасынын тышкы жанаөзара соодасы (алдын-ала жыйынтыгы)

2017-2021-жылдардагы Кыргыз Республикасынын билимберүү чөйрөсүндөгү негизги тенденциялар тууралуу

2022-жылдын башына карата малдарды жана үй канаттууларын кайра саноонун жыйынтыгы

Эл каттоо 2022-ж.

Индексы цен- этапы расчета (2016-2020)

Валовой внутренний продукт (ВВП) Кыргызской Республики

Гендерная статистика и демография

Данные для ЦУР

О проекте Среднесрочной программы развития официальной статистики на 2022-2026 годы

Официальная статистика Кыргызской Республики

Рынок услуг в Кыргызской Республике

Система источников данных о численности населения

Статистика здравоохранения

Статистика сельского хозяйства объемы призводства

Статистика труда и заработной платы в Кыргызской Республике

Статистика труда и заработной платы в Кыргызской Республике (2)

Статистика финансов

2021-ж. январь-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын өнөр жайынын абалы (ыкчам маалымат)

2021-жылдын 9 ай аралыгындагы керектөө бааларынын жана тарифтеринин өзгөрүүсү тууралуу

Кыргыз Республикасындагы эмгек рыногу 2020 –ж.

Кыргыз Республикасындагы рыноктук кызмат көрсөтүүлөр

2020-жылы жаңы түзүлгөн жана жоюлган жумуш орундары

2020-жылы Кыргыз Ресупбликасындагы айыл чарба өндүрүшүнүн жыйынтыктары

Методологическое пояснение по расчету среднемесячной номинальной заработной платы

Last updating: 14.05.2022, 14:31