Criminal

Contacts

  Социалдык статистика бөлүмү
   
  Бөлүм башчысы​ Рахманова Жылдыз Жалиловна +996 (312) 32-46-52  
  j.rahmanova@stat.kg
   
  Башкы адис Сооромбаева Динара Кумаевна +996 (312) 66-40-40   d.soorombaeva@stat.kg
  Башкы адис        
  Адис Курманова Гулзат Адылбековна +996 (312) 66-40-42    
  Адис Абдыралиева Махабат Доктурбековна