Улуттук статистика комитетинин башкы эсептөө борбору

Наименование
Адрес
Руководитель
Телефон
E-mail,
skype Адрес
Начальник ГВЦ
каб. № 334
720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе, 374
факс: 996 (312) 62-56-71
Курманкулов Омурбек Шергазиевич
 
32-46-03
 
 
 
Приемная
каб. № 334
720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе, 374
факс: 996 (312) 62-56-71
Джукешова Бактыгуль Канатбековна
 
32-46-03
 
 
Заместитель начальника
каб. № 337
720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе, 374
факс: 996 (312) 62-56-71
Тургунбаева Эльмира Болотбековна
 
62-60-71 e.turgunbaeva@stat.kg
Заместитель начальника
каб. № 118
720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе, 374
факс: 996 (312) 62-56-71
Ханов Равиль Кямилевич
32-47-30 rhanov@stat.kg
 

 

Башкы эсептөө борборунун жобосу

Башкы эсептөө борборунун структурасы

Акыркы жаңылоо: 12.08.2016, 09:03