Касымбеков Баисбек Касымбекович

Касымбеков Баисбек Касымбекович

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары

 

1953-жылы 4-февралда Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кызыл-Туу айылында төрөлгөн.

1978-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин айыл чарбаны пландаштыруу адистигин, 2001-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юриспруденция адистигин бүтүргөн.

Эмгек жолун 1970-жылы сентябрь айында Аксы районундагы “Джанги-Джол” совхозунун жумушчусу болуп иштөөдөн баштаган.  1971-жылдын май айында Советтик Армиянын катарына чакырылган.   

1978-жылдын августунан 1987-жылдын ноябрына чейин Мамагроөнөржай кыргыз илимий-изилдөөчүлүк институтунда кенже илимий кызматкер, улукилимий кызматкер, топ башчы болуп иштеген.

1987-жылдын ноябрынан 1992-жылдын июнуна чейин Чүй облусунун Ысык-Ата районунун “Алга” колхозунда башкы экономист болуп эмгектенген.

1992-жылдын июлунан 1993-жылдын июлуна чейин “Баба Дыйкан” республикалык айыл чарба корпорациясынын башкы директору болуп иштеген.  

1993-жылдын июлунан 1994-жылдын ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Айыл ишкерлерин жана менеджерлерин даярдоо институтун жетектеген, ошондой эле Кыргыз Республикасынын фермердик кыймылын өнүктүрүү боюнча коомдук иштерди аткарган.

1994-1997-жылдары Кыргызстан фермерлеринин ассоциациясынын төрагасынын орун басары болуп дайындалган.

1997-жылдын февралынан 2001-жылдын октябрына чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Статистикалык изилдөөлөр институтунда директордун орун басары болуп дайындалган.

2001-жылдын октябрынан 2003-жылдын июнуна чейин Республикалык ишкерлерди даярдоо жана квалификацияны көтөрүү борборунда ректор, ал эми 2003-жылдын августунан 2004-жылдын августуна чейин Эмгек жана социалдык коргоо министрлигине караштуу Социалдык өнүгүү жана ишкердик  институтунда доцент болуп иштеген. 

2004-жылдан 2006-жылдын февралына чейин Кыргызстан жергиликтүү коомчулугунун жана дыйкандардын (фермерлердин) саясий партиясынын торагасынын орун басары болуп кайрадан иштеген.

2006-жылдын февралынан 2012-жылдын майына чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Статистикалык изилдөөлөр институтунда алгач директордун орун басары, кийин директор болуп эмгектенген. 

2012-жылдын майынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Ресурстук-методикалык борборунун директорунун орун басары кызматына котору жолу менен дайындалган.

2013-жылдын февраль айынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган.

 

Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган, “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти” ардак наамы ыйгарылган.

Экономика илимдеринин доктору.

 

Төраганын орун басары – Б.К. Касымбеков

 

Улутстаткомдун төрагасы тарабынан түзүлгөн мамлекеттик статистика жаатындагы саясатты ишке ашырууну камсыз кылат.

Төмөнкүлөрдү координациялайт жана контролдойт:

- кураторлук кылган социалдык-демографиялык статистика жана эмгек рыногу башкармалыгынын, туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгынын, статистикалык каттоолор бөлүмүнүн, ошондой эле Талас жана Жалал-Абад облустук мамлекеттик статистика башкармалыктарынын иштерин;

- Улутстаткомго макулдашууга түшкөн ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча, кураторлук кылган маселелер боюнча корутундуларды даярдоону;

- жылдык Статистикалык иштердин программасын, Социалдык статистиканы, демографияны жана эмгек рыногун өнүктүрүү программасын иштеп чыгууну;

- кураторлук кылган борбордук аппараттын башкармалыктарынын жана бөлүмдөрүнүн, шаардык, облустук мамлекеттик статистика башкармалыктарынын Статистикалык иштеринин планын өз убагында аткарууну камсыз кылуу;

- статистикалык каттоолорду уюштуруу жана жүргүзүү боюнча иштерди;

- демографиялык, социалдык статистика жана эмгек рыногу маселелери боюнча, жаңы заманбап маалыматтык технологиялар жана тутумдардын базасында алардын ыкчамдуулугун жогорулатуу жана сапатын жакшыртуу боюнча статистикалык маалыматтардын толуктугун камсыздоо боюнча иштерди;

- жалпы республика боюнча демографиялык, социалдык статистика жана эмгек рыногу боюнча статистикалык маалыматтарды жыйноо, иштеп чыгуу жана жайылтуу боюнча иштерди;

- пайдалануучуларга талданма кызмат көрсөтүүлөрдү андан ары берүү үчүн методологиялык жана талдоо мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү боюнча иштерди;

- Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгынын компетенциясына кирген көрсөткүчтөр боюнча Кыргыз Республикасындагы Азык-түлүк коопсуздугу боюнча маалыматтык тутумду камсыздоо боюнча иштерди;

- азык-түлүк коопсуздук, жакырчылык жана калктын жашоо деңгээли, айлана-чөйрө маселелери боюнча экспресс – чыгарылыштарды, статистикалык жыйнактарды, бюллетендерди жана башка статистикалык материалдарды даярдоо боюнча иштерди;

- калктын жашоо деңгээли статистикалык көрсөткүчтөрдүн эсеби боюнча методологиялык сунуштарды иштеп чыгуу жана өздөштүрүү боюнча иштерди;

- демографиялык, социалдык статистика жана эмгек рыногу боюнча алгачкы статистикалык отчёттуулукту, аны толтуруу боюнча нускамаларды өнүктүрүү боюнча иштерди;

- социалдык-демографиялык статистиканын жана эмгек рыногунун негизги көрсөткүчтөрү боюнча динамикалык катарларды киргизүүнү, маалыматтардын статистикалык базаларын, отчёттуулуктун негизинде банктарды, каттоолордун, бир жолку эсептерин, тандама социалдык-демографиялык изилдөөлөрдү түзүүнү;

- штаттык ырааттаманын долбоорун жана каттоолорду жүргүзүү үчүн убактылуу каттоо персоналдын санынын эсебин түзүү боюнча иштерди;

- каттоолордун жыйынтыктары боюнча статистикалык жыйнактарды жана басылмаларды чыгарууга даярдык боюнча иштерди;

- кураторлук кылган Улутстакомдун бөлүмдөрү менен статистикалык жана аналитикалык маалыматтардын, отчёттуулуктун негизинде пресс-релиздердин, каттоолордун талдоосун жана даярдоону, статистикалык жыйнактарды жана басылмаларды даярдоону жүргүзүү боюнча иштерди;

- айыл чарба статистикасы, социалдык статистика, демография жана статистикалык каттоолор статистикасы маселелери боюнча министрликтер, ведомстволор жана эл аралык уюмдар менен кызматташууну;

- кураторлук кылган тармактар боюнча статистикалык эсеп жана методология жаатындагы жаңы жетишүүлөрдү үйрөнүү жана практика жүзүндө колдонуу максатында КМШнын Мамлекеттер аралык статистикалык комитети, Евразиялык экономикалык комиссиясы, КМШ өлкөлөрүнүн мамлекеттик статистика органдары жана чет өлкөлөр, эл аралык статистикалык жана экономикалык уюмдар менен кызматташууну аныкталган иретте ишке ашырууга катышуу;

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын долбоорлорун, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, коллегиянын токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин буйруктарын жана башка документтерин даярдоону;

- КМШнын Мамлекеттер аралык статистикалык комитети, башка мамлекеттердин статистикалык органдары жана эл аралык уюмдар менен кызматташууну өнүктүрүүгө жардам көрсөтөт.

Акыркы жаңылоо: 28.01.2016, 09:27