2017-жылдагы айылдык аймактардын калкынын саны

Басылмалардын датасы: 12.05.2017


Кыргыз Республикасынын Улутстаткому тарабынан 2017-жылдын башына карата туруктуу айыл калкынын айылдык аймактар боюнча саны жөнүндө айыл өкмөтү берген маалыматтар (Статистика → Калк → Ыкчам маалымат → 2017-жылдагы Кыргыз Республикасынын туруктуу айыл калкынын айыл аймактар боюнча санын караңыздар) даярдалды. 

Кененирээк...

Социалдык-демографиялык статистика жана эмгек рыногу башкармалыгынын демографиялык статистика бөлүмү          e-mail: r.chynybaeva@stat.kg;   тел. + 996 (312) 325336.

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 12.05.2017, 17:22