2017-жылдагы Кыргыз Республикасынын туруктуу калкынын жынысы жана курагы боюнча саны

Басылмалардын датасы: 18.07.2017


Кыргыз Республикасынын Улутстаткому тарабынан 2017-жылдагы Кыргыз Республикасынын туруктуу калкынын жынысы жана курагы боюнча саны (Статистика → Калк → Ыкчам маалымат → 2017-жылдагы Кыргыз Республикасынын туруктуу калкынын жынысы жана курагы боюнча санын караңыздар) даярдалды.

 

 

 

 

Социалдык-демографиялык статистика жана эмгек рыногу башкармалыгынын демографиялык статистика бөлүмү          e-mail: r.chynybaeva@stat.kg;   тел. + 996 (312) 325336.

 

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 18.07.2017, 11:24