Калктын акчалай кирешелери

Басылмалардын датасы: 15.02.2017


Кыргыз Республикасынын калкынын номиналдык акчалай кирешелери 2016-ж. январь-сентябрында 228,4 млрд. сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 6,7 пайызга көбөйдү. Муну менен бирге калктын акчалай кирешелеринин негизги көлөмүнүн 69,3 пайыздан көбү эмгек ишмердигинин кирешелери болуп саналды.

Муну менен катар калктын реалдуу акчалай кирешелери өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 6,1 пайызга көбөйдү. (кененирээк...)

________________________________________________________

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы      

Үй чарба статистикасы

бөлүмү                  

|   e-mail:korozbaeva@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324691

 

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 15.02.2017, 12:28