Калктын ишеним индекси

Басылмалардын датасы: 23.07.2018


2018–жылдын I жарым жылдыгындагы Кыргыз Республикасын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын ишине карата Калктын ишеним индексине баалоо жүргүзүлдү  (Толугу менен «Статистика» бөлүмүнөн көрө аласыздар)

 

 

 

 

Үй чарба статистикасы бөлүмү

 

 

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

 

 

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланууда, маалыматтык тарамдарда кагаз түрүндө, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө жайылтууда колдонуучу маалыматтын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (КРнын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 23.07.2018, 15:27