Кыргыз Республикасында 2017-жылдагы баалардын индекси

Басылмалардын датасы: 28.03.2018


2017-жылда керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли (мурунку жылдын декабрына салыштырмалуу) 3,7 пайызды төздө, ал эми, 2016-жылы жалпы республика боюнча керектөө бааларынын 0,5 пайызга төмөндөшү белгиленген. Тамак-аш азыктарынын жана алкоголсуз суусундуктардын бааларынын (5,0 пайызга) төмөндөшү байкалган 2016-жылдан айырмаланып, 2017-жылдын январь-декабрында алкоголсуз суусундуктарга карата баалар (2,7 пайызга) төмөндөдү. Кененирээк...

 

Баалардын статистикасы бөлүмү                  |e-mail: ceny@stat.kg;               |тел. + 996 (312) 625825, 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жөрөөчөлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтөөгө милдеттөө (“Мамлекеттик статистика жөнөндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 28.03.2018, 13:35