2018-ж. июлундагы Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) айрым мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда негизги тамак-аш азыктарына керектөө бааларынын кыскача талдоосу

Басылмалардын датасы: 23.08.2018


Ушул күндө болгон официалдуу маалыматтар боюнча, ү.ж. июлунда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштыруу боюнча Москва шаарында байкалды (жумуртаны кошпогондо)  (Кеңири...)

 

Баалар статистикасы бөлүмү           |e-mail: ceny@stat.kg;               |тел. + 996 (312) 625825, 324705

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 23.08.2018, 14:32