2019-жылдын октябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттердин экономикасынын керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлин кыскача салыштырмалуу талдоо

Басылмалардын датасы: 14.11.2019


2019-жылдын октябрында мурунку айга салыштырмалуу (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди.   

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Октябрь-
сентябрга карата

Октябрь-
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-октябрда өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

  Армения

0,1

0,6

-0,7

-1,6

-0,1

-0,1

 Беларусь

0,5

0,5

4,2

3,9

0,4

0,4

  Казакстан

0,4

0,6

3,7

3,9

0,4

0,4

  Кыргызстан

0,3

0,5

-0,9

1,2

-0,1

0,1

  Россия

0,4

0,1

2,9

2,4

0,3

0,1

* Статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2019-жылдын октябрында 2018-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (3,9 пайыз) Беларусь жана Казахстан Республикаларында белгиленди, ошол эле убакта, Армения Республикасында 1,6 пайызга дефляция (керектөө бааларынын жана тарифтеринин төмөндөшү) катталды.

2019-жылдын октябрында 2018-жылдын декабрына салыштырмалуу баалар жана тарифтер эң көп Казахстан Республикасында азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) – 7,2 пайызга, азык-түлүк эмес товарларга – 3,8 пайызга жогорулады, ал эми көрсөтүүлөргө болгон тарифтердин максималдуу өсүүсү Беларусь Республикасында – 5,8 пайызга катталды. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк товарларга чекене бааларынын максималдуу төмөндөөсү Армения Республикасында (4,6 пайызга), азык-түлүк эмес товарларга - Кыргыз Республикасында (0,5 пайызга), кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер - Казахстан Республикасында (0,1 пайызга) байкалды.    

2019-жылдын октябрындагы ЕАЭБге мүчө-мамлекеттерде товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

  Армения

0,6

0,9

0,6

0,0

  Беларусь

0,5

1,0

0,3

0,1

  Казахстан

0,6

0,9

0,5

0,2

  Кыргызстан

0,5

0,8

0,3

0,1

  Россия

0,1

0,2

0,3

-0,2

 

Мурунку жылдын декабрына карата

  Армения

-1,6

-4,6

1,2

0,9

  Беларусь

3,9

3,2

3,5

5,8

  Казахстан

3,9

7,2

3,8

-0,1

  Кыргызстан

1,2

2,3

-0,5

0,5

  Россия

2,4

1,5

2,6

3,4

         

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 14.11.2019, 15:29