2020-жылдын январында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттердин экономикаларынын керектөө секторунда инфляциянын деңгээлинин кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 11.02.2020


2020-жылдын январында мурунку айга салыштырмалуу (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди, муну менен бирге алардын (1,3 пайыз) эң көп өсүүсү Армения Республикасында катталды.   

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Январь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь
мурунку жылдын январына карата

Январдагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Армения

1,8

1,3

0,6

0,2

1,8

1,3

Беларусь

0,9

0,9

5,8

4,7

0,9

0,9

Казакстан

0,5

0,7

5,2

5,6

0,5

0,7

Кыргызстан

0,4

0,6

0,4

3,2

0,4

0,6

Россия

1,0

0,4

5,0

2,4

1,0

0,4

* Статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2020-жылдын январында 2019-жылдын январына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (5,6 пайыз) Казахстан Республикасында катталды, муну менен, Армения Республикасында, тескерисинче, алардын минималдуу де¾гээли (0,2 пайызга) белгиленди.

Ошентип, 2020-жылдын январында 2019-жылдын январына салыштырмалуу баалар жана тарифтер эң көп Казахстан Республикасында азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) - 9,2 пайызга, азык-түлүк эмес товарларга – 5,2 пайызга жогорулады, ал эми кызмат көрсөтүүлөргө болгон тарифтердин максималдуу өсүүсү Беларусь Республикасында – 7,2 пайызга катталды.

2020-жылдын январындагы ЕАЭБ мүчө-мамлекеттеринде товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

1,3

2,8

-0,3

0,3

Беларусь

0,9

1,1

0,7

0,6

Казахстан

0,7

0,9

0,5

0,5

Кыргызстан

0,6

1,2

-0,2

0,1

Россия

0,4

0,7

0,2

0,2

 

Мурунку жылдын январына карата

Армения

0,2

-1,1

1,7

1,2

Беларусь

4,7

4,1

3,7

7,2

Казахстан

5,6

9,2

5,2

1,4

Кыргызстан

3,2

5,6

0,5

0,8

Россия

2,4

2,0

2,5

2,8

         

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

2020-жылдын 11-февралы


Акыркы жаңылоо: 11.02.2020, 14:45