2019-жылдын сентябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттердин экономикаларынын керектөө секторунда инфляциянын деңгээлинин кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 11.10.2019


2019-жылдын сентябрында мурунку айга салыштырмалуу, Россияны (анда алардын 0,2 пайызга төмөндөөсү катталды) кошпогондо, (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди.   

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Сентябрь-
августка карата

Сентябрь-
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-сентябрда өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Армения

0,3

0,2

-0,8

-2,1

-0,1

-0,2

Беларусь

0,8

0,5

3,7

3,4

0,4

0,4

Казакстан

0,4

0,3

3,3

3,3

0,4

0,4

Кыргызстан

0,1

0,3

-1,1

0,6

-0,1

0,1

Россия

0,2

-0,2

2,5

2,3

0,3

0,1

* Статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2019-жылдын сентябрында 2018-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (3,4 пайыз) Беларусь Республикасында белгиленди, ошол эле убакта, Армения Республикасында 2,1 пайызга дефляция (керектөө бааларынын жана тарифтеринин төмөндөшү) катталды.

2019-жылдын сентябрында 2018-жылдын декабрына салыштырмалуу Беларусь Республикасында баалар жана тарифтер  - азык-түлүк эмес товарларга 3,2 пайызга, азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) 2,2 пайызга эң көп өстү,  ал эми Казахстан Республикасында - азык-түлүк товарларына карата чекене баалар 6,2 пайызга максималдуу өсүшү катталды. Ошол эле мезгилде, Армения Республикасында - азык-түлүк товарларга чекене баалардын (5,5 пайызга), Кыргыз Республикасында - азык-түлүк эмес товарларга (0,8 пайызга), Казахстан Республикасында - кызмат көрсөтүлөр тарифтердин (0,3 пайызга) максималдуу төмөндөөсү байкалды.   

2019-жылдын сентябрындагы ЕАЭБ мүчө-мамлекеттеринде товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

Мурунку айга карата

Армения

0,2

0,0

0,4

0,2

Беларусь

0,5

0,1

0,9

0,6

Казахстан

0,3

0,1

0,4

0,3

Кыргызстан

0,3

0,4

1,0

-0,8

Россия

-0,2

-0,4

0,2

-0,2

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

-2,1

-5,5

0,6

0,9

Беларусь

3,4

2,2

3,2

5,8

Казахстан

3,3

6,2

3,3

-0,3

Кыргызстан

0,6

1,5

-0,8

0,4

Россия

2,3

1,3

2,3

3,6

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.
* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

 

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 11.10.2019, 19:23