Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин 2020-жылдын апрелиндеги кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 18.05.2020


2020-жылдын апрелинде мурунку айга салыштырмалуу (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Апрель
мартка карата

Апрель
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-апрелиндеги өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү) 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Армения

-0,1

0,9

2,5

2,6

0,6

0,6

Беларусь

0,0

0,6

2,7

3,3

0,7

0,8

Казахстан

0,5

0,9

1,8

3,2

0,4

0,8

Кыргызстан

-0,4

2,2

-0,4

5,0

-0,1

1,2

Россия

0,3

0,8

2,1

2,1

0,3

0,6

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2020-жылдын апрелинде 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарлардын бааларынын жогорулашына байланыштуу, экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (5,0 пайыз) Кыргыз Республикасында катталды.

Муну менен бирге, 2020-жылдын апрелинде 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу баалар жана тарифтер эң көп Армения Республикасында азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) - 5,7 пайызга жогорулады. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын максималдуу өсүүсү - 2,8 пайызга, жана кызмат көрсөтүүлөргө – 3,8 пайызга Беларусь Республикасында катталды.

2020-жылдын апрелиндеги ЕЭАБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк
товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

1,4

1,7

0,6

0,0

Беларусь

0,6

1,3

0,3

-0,2

Казахстан

0,9

1,9

0,3

0,1

Кыргызстан

2,2

4,7

0,0

0,1

Россия

0,8

1,7

0,4

01

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

3,9

5,7

0,1

0,3

Беларусь

3,3

3,5

2,8

3,8

Казахстан

3,2

5,5

1,7

1,5

Кыргызстан

5,0

10,1

-0,2

0,1

Россия

2,1

4,0

1,2

0,8

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо. ________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 20.05.2020, 10:04