2021-жылдын декабрында ЕАЭБнын мүчө мамлекеттеринин арасынан Кыргыз Республикасында инфляциянын эң жогорку деңгээли белгиленди.

Басылмалардын датасы: 18.01.2022


2021-жылдын декабрында мурунку айга салыштырмалуу ЕАЭБнын баардык мүчө мамлекеттеринде керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди.

ЕЭАБнын мүчө мамлекеттеринин керектөө секторунда инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Декабрь
ноябрга карата

Декабрь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-декабрдагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Армения

3,4

1,6

3,7

7,7

0,3

0,6

Беларусь

1,2

0,9

7,4

10,0

0,6

0,8

Казакстан

0,9

0,6

7,5

8,4

0,6

0,7

Кыргызстан

2,3

1,3

9,7

11,2

0,8

0,9

Россия

0,8

0,8

4,9

8,4

0,4

0,7

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2021-жылдын январь-декабрында (өткөн жылдын декабрына салыштырмалуу) Кыргыз Республикасында экономиканын керектөө секторунда инфляциянын максималдуу деңгээли (11,2 пайыз) белгиленди, мында өткөн жылда баалар жана тарифтер эң көп (13,3 пайызга) азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) өстү. Муну менен бирге, Беларусь Республикасында азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын - 9,9 пайызга жана кызмат көрсөтүүлөргө - 7,6 пайызга максималдуу өсүүсү катталды.

 

2021-жылдын декабрында ЕАЭБнын мүчө мамлекеттеринин керектөө секторунда товарлардын
жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Баардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк
товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

1,6

3,1

0,5

0,4

Беларусь

0,9

1,3

0,3

0,9

Казахстан

0,6

0,6

0,7

0,5

Кыргызстан

1,3

2,1

-0,2

1,9

Россия

0,8

1,4

0,6

0,3

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

7,7

12,5

8,0

1,9

Беларусь

10,0

11,4

9,9

7,6

Казахстан

8,4

9,9

8,5

6,5

Кыргызстан

11,2

13,3

9,7

7,1

Россия

8,4

10,6

8,6

5,0

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.
1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо. ________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 18.01.2022, 13:03