2017-2021 жылдарга «Кыргыз Республикасынын Улуттук эсептери» жыйнагы басып чыгарууга даярдалды

Басылмалардын датасы: 19.01.2023


Басылма өндүрүштүн эсеби, кирешелердин түзүлүшү, бөлүнүшү, кайра бөлүнүшү жана пайдаланылышы, анын ичинде институционалдык секторлор жана экономикалык ишмердиктин түрлөрү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүүсүнүн кыскача талдоосу боюнча 2017-2021-жылдардагы жалпыланган маалыматтарды камтыйт. Айрым көрсөткүчтөр боюнча мурун жарыяланган маалыматтардан айырмаланган такталган маалыматтар келтирилет.

_____________________

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы 
e-mail: eisenkulova@stat.kg; тел. + 996 (312) 324695; 325351

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү. (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 19.01.2023, 16:29