Калктын миграциялык активдүүлүгүнүн жыйынтыктары чыгарылды

Басылмалардын датасы: 28.05.2020


Республикада 2019-жылы миграциялык процесстер, мурдагыдай эле, миграциянын сальдосунун терс көлөмү, башкача айтканда, келгендердин санына караганда башка жакка туруктуу жашоо үчүн (же ал жакта узак мөөнөт жашоо үчүн) чыгып кеткендердин саны көп экендиги менен мүнөздөлдү. 2019-жылы республикага туруктуу жашоо үчүн 1,4 миѕ адам келген (1,7 миң адам – 2018-ж.), ал эми 7,6 миң адам өлкөдөн чыгып кеткен (7,1 миѕ адам – 2018-ж.), калктын миграциялык агымы  -6,2 миң адамды түздү (5,4 миң адам – 2018-ж.). Натыйжада, калктын миграциялык агымы 14,3 пайызга көбөйгөн, ал эми миграциялык агымдын интенсивдүүлүгү (1000 адам деп алгандагы калктын миграциялык балансы) 2018-жылы  -0,9 адамдан 2019-жылы  -1,0 адамга чейин өстү.

Ошентип, 2019-жылы туруктуу жашаган жерин өзгөртүү максатында Кыргыз Республикасынын аймагынан башка мамлекеттин аймагына чыгып кеткен Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны көбөйдү. Мурдагыдай эле, туруктуу жашоо жерлерди тандоо планында басымдуу болгон мамлекеттер Россия (70,6 пайыз) жана Казакстан (18,1 пайыз) саналды.

 Чыгып кетүүнүн интенсивдүүлүгүн эң жогорку деңгээли Чүй облусунда жана Бишкек ш. (1000 адамга 2,2 адамдан) белгиленди.

 

Келген (чыгып кеткен) мамлекеттер боюнча Кыргыз Республикасынын
калкынын тышкы миграциясы

 

   (адам)

 

2018

2019

 

саны

саны

 

келгендердин

кеткендердин

миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

келгендердин

кеткендердин

миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы

1 687

7 077

-5 390

1 400

7 560

-6 160

     анын ичинде:

 

 

 

 

 

 

КМШ өлкөлөрү

1 608

6 788

-5 180

1 341

7 314

-5 973

  Азербайжан

2

9

-7

-

-

-

  Армения

-

-

-

-

-

-

  Беларусь

2

18

-16

-

18

-18

  Казакстан

176

1 219

-1 043

181

1 368

-1 187

  Молдова

1

-

1

-

1

-1

  Россия

637

4 972

-4 335

594

5 335

-4 741

  Тажикстан

428

16

412

308

24

284

  Түркмөнстан

2

-

2

-

-

-

  Өзбекстан

357

548

-191

254

555

-301

  Украина

3

6

-3

4

13

-9

КМШдан тышкаркы өлкөлөрү

79

289

-210

59

246

-187

2019-жылы эмигранттардын эң көп этникалык топторунун ичинен бешөөнү: орустар – 35 пайызы, кыргыздар – 31 пайызы, өзбектер – 16 пайызы, казактар – 3 пайызы жана татарлардын – 2 пайызы кирди.

Айрым улуттардагы мигранттар боюнча Кыргыз Республикасынын
калк
ынын тышкы миграциясы
   

 (адам)

 

2018

2019

 

саны

саны

 

келгендердин

кеткендердин

миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

келгендердин

кеткендердин

миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы

1 687

7 077

-5 390

1 400

7 560

-6 160

     анын ичинде:

 

 

 

 

 

 

кыргыздар

1 097

2 096

-999

885

2 352

-1 467

орустар

147

2 626

-2 479

195

2 669

-2 474

өзбектер

190

1 063

-873

125

1 244

-1 119

украиндер

13

196

-183

20

170

-150

татарлар

20

164

-144

16

179

-163

казактар

26

138

-112

23

199

-176

дунгандар

9

118

-109

20

119

-99

немистер

9

130

-121

9

110

-101

корейлер

32

68

-36

11

64

-53

түрктөр

26

30

-4

9

52

-43

тажиктер

49

96

-47

42

60

-18

уйгурлар

14

81

-67

22

98

-76

азербайжандар

11

42

-31

6

53

-47

армяндар

-

5

-5

-

4

-4

белорустар

-

11

-11

-

11

-11

грузиндер

-

1

-1

-

1

-1

еврейлер

2

3

-1

-

-

-

латыштар

1

3

-2

-

1

-1

литвалыктар

-

1

-1

-

-

-

молдавандар

1

4

-3

-

2

-2

түркмөндөр

2

2

-

-

2

-2

эстондор

-

1

-1

-

-

-

чечендер

2

15

-13

1

21

-20

башка улуттар

36

183

-147

16

149

-133

***

КР Улуттук маалыматтык-статистикалык системасы өлкөнүн бирден бир маанилүү мамлекеттик маалыматтык системасы катары рынок доорунун заманнбап талаптарына жооп берет. Мамлекеттик бийлик органдарын жана коомчулукту республикадагы социалдык, экономикалык, демографиялык жана экологиялык абал боюнча зарыл болгон маалыматтар менен камсыз кылып турат. Жалпыга маалымдоо каражаттарында, илимий иштерде, маалымат тармактарында таратууда, кагаз, магниттик алып жүрүүлөрдө жана башка маалымат алып жүрүү жабдыктарында колдонуучулар статистикалык маалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү. («Мамлекеттик статистика жөнүндөгү» мыйзамдын 17-беренеси). Интервью уюштуруу маселелери боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн төмөнкү дарек боюнча кайрылууга болот: Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун Пресс-кызматы, тел.: + 996 (312) 625 747 e-mail: smi_nsc@stat.kg, Дареги:  Фрунзе көч., 374 (Т. Молдо көч. кесилиши).

Биз жеткиликтүүбүз:

www.stat.kg|

Улутстатком Фейсбукта |

тел.625747 |

 

Акыркы жаңылоо: 28.05.2020, 17:00