2015-ж. эмгек өндүрүмдүүлүгү боюнча эсептөөлөр жүргүзүлдү

Басылмалардын датасы: 07.02.2017


Өндүрүмдүүлүктүн көрсөткүчтөрүн макроэкономикалык деңгээлде эсептөө, алардын талдоосу жана өндүрүмдүүлүктүн өсүү факторлорун табуу чечими экономикалык саясатты түзүү үчүн зарыл болгон маанилүү маселе болуп саналат. Өндүрүштүн натыйжасын мүнөздөгөн көрсөткүч катары кошумча дүң нарк пайдаланылат. Экономиканын көрсөткүчтөрүн талдоо үчүн кошумча дүң  нарктын индексинин эмгек сарптоолорунун индексине карата мамилесин мүнөздөгөн эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн индекси эсептелинди.

1-таблица: Эмгек өндүрүмдүүлүгү  
(кошумча дүң нарк/иштегендердин саны)


 

2011

2012

2013

2014

2015

Эмгек өндүрүмдүүлүгү, учурдагы базар бааларында сом менен,

139718

149986

172247

189426

199479

  мурунку жылга карата пайыз менен

104,3

98,8

111,3

101,4

101,8

Эмгек өндүрүмдүүлүгү, 2010-жылдагы баалардагы сом менен

114120

119497

140830

167723

208619

2010=100

104,3

103,1

114,7

116,3

118,5

Эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн деңгээлин жана маалыматтардын салыштырмалуулугун мүнөздөө үчүн көрсөткүчтөр 2010-ж. базалык жыл катары кабыл алынган базалык жылдын баалары менен эсептелди.

2-таблица:  Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча эмгек өндүрүмдүүлүгү 
 

 

Бир иштеген адамга сом менен      (2010-ж. бааларда)

 

2014

2013 карата

пайыз менен

2015

2014 карата

пайыз менен

2013

2014

2015

Ички дүң продукт

140830

167723

208619

101,4

101,8

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук

59541

62232

73514

98,8

112,2

Пайдалуу кендерди казуу

522081

769628

1718174

94,6

143,7

Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы)

225166

237905

224335

93,8

86,2

Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

616113

750749

899860

94,8

107,2

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу

105079

98991

99799

86,3

86,7

Курулуш

147282

264866

612344

116,3

117,6

Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо

213149

303815

429702

108,9

99,5

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо  

124444

153096

179447

99,4

91,0

Мейманкалардын жана ресторандардын ишмердиги

115519

176597

265531

103,3

92,6

Маалымат жана байланыш

661406

1036921

1282411

112,8

83,2

Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу

656184

751806

942370

92,0

97,6

Кыймылсыз мүлк операциялары

495540

498628

488525

106,6

103,8

Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик

192280

193269

287036

95,6

108,5

Административдик жана көмөкчү ишмердик

59394

60234

89262

100,6

140,6

Мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү  социалдык камсыздандыруу

155695

164156

170480

99,3

99,5

Билим берүү

64831

69423

70115

100,5

93,0

Саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык жактан тейлөө

78109

82431

87003

101,0

99,8

Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу

87964

85501

74986

106,8

95,3

Башка тейлөө ишмердиктери

73976

53212

50466

78,0

96,9

 

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: g.satybekova @stat.kg;  тел. + 996 (312) 324695.

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 07.02.2017, 13:12