2020-жылдын III кварталындагы жашоо минимуму

Басылмалардын датасы: 14.10.2020


2020-жылдын III кварталында жашоо минимумунун көлөмү 5 225,09 сомду түздү жана өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 8 пайызга өстү. Республикасынын бардык аймактарында июль-сентябрь айларында жашоо минимумунун көлөмүнүн өсүшү белгиленди. 

Аймактар боюнча жашоо минимуму

(орто эсеп менен киши башына, айына сом менен)

Жашоо минимумун түзүмү калктын ар бир социалдык-демографиялык топтору үчүн жекече иштелип чыкты жана бекитилди, ага ылайык азык-түлүк товарларынын үлүшү (калк үчүн орточо) 65 пайызды, азык-түлүк эмес товарлар - 16 пайызды, кызмат көрсөтүүлөр – 17 пайызды жана салыктар - 2 пайызды түзөт.

Социалдык-демографиялык топтор боюнча жашоо минимуму

(орто эсеп менен киши башына, айына сом менен)

 

III квартал

Өткөн жылдын тиешелүү мезгилине карата пайыз менен

2019

2020

Бардыгы

4 839,05

5 225,09

108,0

Эмгекке жөндөмдүү курактагы калк

5 409,56

5 850,96

108,2

 анын ичинен:

 

 

 

   эркектер

5 531,82

5 986,64

108,2

   аялдар

5 360,22

5 798,77

108,2

Пенсионерлер

4 318,96

4 663,03

108,0

Балдар

4 112,39

4 425,77

107,6

 анын ичинен, жашы:

 

 

 

   0дөн 7ге чейинки

3 650,31

3 916,20

107,3

 7ден 14кө чейинки

4 274,92

4 609,39

107,8

 14төн 17ге чейинки

4 651,16

 5 019,03

107,9

Тамак-аш азыктарынын  минималдуу топтомун, химиялык курамын жана  энергетикалык баалуулугун, ошондой эле жашоо минимумунун көлөмүн эсептөө методикасын камтыган жашоо минимумунун нарктык көлөмү Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан кварталдык негизде «Калктын негизги социалдык-демографиялык топтору үчүн жашоо минимумунун түзүмүн бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 6-ноябрындагы №694 токтомуна ылайык эсептелип турат. 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Үй чарба статистикасы

бөлүмү                  

|   e-mail:Y.Kalymbetova@stat.kg; |  тел. + 996 (312)  324655

 

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).

 

 


Акыркы жаңылоо: 15.10.2020, 09:04