Үстүбүздөгү жылдын 9 айында ички дүӊ продуктунун түзүмү. Кыскача талдоо.

Басылмалардын датасы: 11.10.2019


Ички дүң продукт (ИДП) алдын-ала баалоо боюнча 2019-жылдын январь-августунда өткөн жылдын январь-сентябрына салыштырмалуу 6,1 пайызга көбөйүү менен 398 млрд. сомду түздү. «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда, ИДПнын көлөмү, өткөн жылдын январь-сентябрынын деңгээлинен 3,2 пайызга ашуу менен 356 млрд. сом өлчөмүндө түзүлдү.

ИДПнын өсүшү, негизинен, өнөр жай, курулуш тармактары, айыл чарба жана кызмат көрсөтүү чөйрөлөрү тарабынан камсыздалды. Муну менен бирге, товар өндүрүү тармактарынын өткөн жылдын январь-сентябрына салыштырмалуу  өсүү темпи 110,2 пайызды (2018-жылдын январь-сентябрында – 100,6 пайыз), ал эми кызмат көрсөтүү тармактары – 102,7 пайызды (2018-жылдын январь-сентябрында – 101,7 пайыз) түздү. 

ИДПнын түзүмүндөгү эң чоң үлүш кызмат көрсөтүү тармактарына (44,6 процента) туура келди, ал өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,3 пайызга азайды, ал эми товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү 2,6 пайыздык пунктка көбөйдү жана 41,2 пайызды түздү. Өнөр жай тармагынын үлүшү 20,4 пайызга жакынды түздү, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,2 пайыздык пунктка жогору, курулуш – 7,4 пайызга жана 0,4 пайыздык пунктка жогору.   

2019-жылдын январь-сентябрында экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча ИДП

 

Млн. сом

ИДПнын өсүү (төмөндөө) темптери

Жыйынтыкка карата пайыз менен

2018

2019

ИДП

398393,0

106,1

100,0

100,0

Товар өндүрүү тармактары

163896,5

110,2

38,6

41,2

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык  уулоочулук

53489,4

101,8

13,4

13,4

Өнөр жай

81104,0

116,8

18,2

20,4

Пайдалуу кендерди казуу

3435,7

117,1

1,0

0,9

Иштетүү өндүрүшү

 

 

 

 

 (Иштетүү өнөр жайы)

68515,9

119,9

14,7

17,2

Электр энергия, газ, буу жана  кондицияланган аба менен камсыздоо  (жабдуу)

8043,4

97,7

2,2

2,0

Суу менен жабдуу, тазалоо,

 калдыктарды иштетүү жана кайра

пайдалануучу чийки затты алуу

1109,0

103,8

0,3

0,3

Курулуш

29303,1

109,0

7,0

7,4

Кызмат көрсөтүү тармактары

178025,6

102,7

45,9

44,6

Дүң жана чекене соода; автоунааларды
жана мотоциклдерди оңдоо

65710,4

104,3

16,6

16,5

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

16229,2

105,1

4,1

4,1

Мейманканалар менен ресторандардын

 ишмердиги

6259,4

107,0

1,5

1,5

Маалымат жана байланыш

12920,0

102,9

3,3

3,2

Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

76906,6

100,5

20,4

19,3

Продуктуларга таза (субсидияларды эсептебегенде) салыктар

56470,9

106,1

15,5

14,2

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: eisenkulova@stat.kg;

тел. + 996 (312) 324695; 325351

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 11.10.2019, 11:33