Ун рыногунда баалардын учурдагы абалы. Республиканын 18 калк жашоочу пункттары боюнча кыскача обзор

Басылмалардын датасы: 28.10.2019


Чекене баалардын күн сайын жүргүзүлүүчү мониторингинин маалыматтарынын негизинде, республиканын 18 калк жашоочу пункттары боюнча жогорку сорттогу буудай ундун жана биринчи сорттогу буудай ундун орточо керектөө бааларына талдоо жүргүзүлдү.

Маалымат үчүн: Керектөөчү (чекене) баа - алар соода ишканаларында, рыноктордо же кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө, ошондой эле көчүп жүрүүчү соода түйүндөрүндө (киоск, чатыр ж.б.) элге чекене сатылуучу товардын же кызмат көрсөтүүнүн иш жүзүндөгү баасы. Керектөөчү баа - керектөөнүн акыркы баасы болуп саналат жана ал өзүнө кошумча нарк салыгын (КНС), акцизди, сатуудан алынган сатыкты жана башка кыйыр салыктарды, ошондой эле товарларды өткөрүүчү тордун уюмдарынын чыгымдарын камтыйт.

Ошентип, орточо республикалык баалар 2019-жылдын 28-октябрында 2019-жылдын 28-сентябрына салыштырмалуу жогорку сорттогу буудай ундун баасы бир кг - 1,21 сом, же  тыйынга  3,2 пайызга, биринчи сорттогу буудай ундун баасы 0,57 тыйынга, же 1,9 пайызга жогорулады.

2019-жылдын 28-октябрына карата жогорку сорттогу буудай ундун максималдуу орточо керектөөчү баалары Ноокат шаарында (бир кг – 50 сом), Ош шаарында (бир кг – 44,65 сом) жана Токмок шаарында (бир кг -  44,03 сом ) катталды. Ушул эле учурда минималдуу чекене баалар Покровка айылында (бир кг – 30,43 сом), Өзгөн шаарында (бир кг – 33,68 сом) жана Чаек айылында (бир кг – 34,20 сом) белгиленди.

Биринчи сорттогу буудай унунун, максималдуу чекене баалары Ноокат (бир кг – 44,41 сом), Кара-Суу (бир кг - 36,74 сом) жана Кербен (бир кг – 35,01 сом) шаарларында катталган. Муну менен катар, анын минималдуу баалары Чаек айылында (бир кг -  25 сом), Өзгөн шаарында (бир кг – 26,83 сом) жана Покровка айылында (бир кг –28,10 сом) болду.

Таблица: Кыргыз Республикасынын айрым калк жашоочу пункттарында буудай унуна карата орточо керектөөчү баалар

(бир кг, сом)

 

  Жогорку сорттогу буудай    уну

  Четтөө:

  өсүүсү (+),   төмөндөөсү (-)

  Биринчи сорттогу     буудай уну

  Четтөө:

 өсүүсү (+),   төмөндөөсү (-)

 2019

28-сентябрь

 2019

28-октябрь

 2019 

28-сентябрь

 2019 

28-октябрь

  Кыргыз Республикасы

              37,17

             38,38

                           1,21

            30,24

          30,81

                         0,57

  Каракол ш.

              41,30

             41,30

                          0,00

            31,78

          31,78

                         0,00

  Балыкчы ш.

              42,43

             42,26

                         -0,17

            33,25

          33,25

                         0,00

  Кербен ш.

              40,21

             40,40

                          0,19

            33,97

           35,01

                         1,04

  Токтогул ш.

              35,99

             36,76

                          0,77

            33,00

          34,93

                         1,93

  Жалал-Абад ш.

              42,27

             42,65

                          0,39

            28,54

         30,16

                         1,63

  Чаек а., Жумгал району

              34,00

             34,20

                          0,20

            25,00

          25,00

                         0,00

  Нарын ш.

              36,25

              37,68

                          1,43

            29,59

          31,72

                         2,13

  Исфана ш.

              38,86

              40,61

                          1,75

            33,44

          34,68

                         1,25

  Баткен ш.

              36,59

             37,78

                          1,18

            28,05

          28,94

                         0,89

  Кара-Суу ш.

              43,66

             43,75

                          0,10

            36,74

          36,74

                         0,00

  Ноокат ш.

              50,00

             50,00

                          0,00

            44,41

          44,41

                         0,00

  Өзгөн ш.

              33,20

             33,68

                          0,49

            26,25

          26,83 

                         0,58

  Покровка а., Манас району

              29,76

             30,43

                          0,67

            27,77

          28,10

                         0,33

  Талас ш.

              33,79

             34,59

                          0,80

            31,68

          32,41

                         0,72

  Кара-Балта

             35,98

             36,46

                          0,48

            28,03

          28,34

                          0,31

  Токмок ш.

              43,37

             44,03

                          0,66

            34,21

          34,83

                         0,62

  Бишкек ш.

              34,71

             36,25

                          1,54

            29,42

          29,92

                         0,51

  Ош ш.

              43,14

             44,65

                          1,51

            31,95

          32,26

                         0,31

___________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү                   |e-mail: ceny@stat.kg;           |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика ж¼н³нд¼” Мыйзамдын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 29.10.2019, 09:35