Жазгы талаа жумуштарын кызуу аяктоодо ушул мезгилде жаздык дан эгиндин себилиши 2018-жылы себилген жаздык дан эгиндин жалпы аянтынын 102,3 пайызын түздү

Басылмалардын датасы: 12.06.2019


Үстүбүздөгү жылдын 25-майына карата жалпы республика боюнча жаздык дан эгин 679,1 миң гектарга себилди, бул 2018-ж. себилген жаздык дан эгиндин жалпы аянтынын 102,3 пайызын түздү.

 2018-жылы себилген жаздык дан эгиндин аянтына карата көп жылдык чөптөрдүн себилген аянты пайыз менен – 135,0 пайызды, арпа – 106,7 пайызды, жаздык буудай – 101,6 пайызды, дандык жүгүрү – 101,4 пайызды, жашылчалар – 110,1 пайызды,  пахта – 106,2 пайызды, картошка - 98,3 пайызды, дан буурчак – 93,9 пайызды, май өсүмдүктөрү – 87,5 пайызды, кант кызылчасы – 89,4 пайызды, күрүч – 88,5  пайызды түздү.

Региондордо картошканы, дан буурчакты, май өсүмдүктөрүнү, бакча өсүмдүктөрүнү жана кант кызылчаны себүү улантылууда.

 

 2019-жылдын 25-майына карата жаздык дан эгиндердин себилген аянты

                                                   

                                                

 

 Себилди –

 бардыгы,    

 миң гектар

Жыйынтыкка

карата

пайыз менен

2018-ж. себилген

жаздык дан эгиндердин аятына карата пайыз     менен

 

Жаздык себүү

 

679,1

100

102,3

 

Жаздык буудай

 

111,7

16,4

101,6

 

Жаздык арпа

 

188,8

27,8

106,7

 

Дандык жүгөрү

 

95,9

14,1

101,4

 

Дан буурчак

 

56,7

8,3

93,9

 

Башка дан эгиндери

 

1,3

0,2

103,1

 

Күрүч

 

10,0

1,4

88,5

 

Картошка

 

57,1

8,4

98,3

 

Жашылча

 

36,4

5,4

110,1

 

Кант кызылчасы

 

14,0

2,1

89,4

 

Пахта

 

24,5

3,6

106,2

 

Май өсүмдүктөрү

 

25,3

3,7

87,5

 

Көп жылдык чөптөр

 

35,7

5,2

135,0

 

Башка өсүмдүктөрү

 

21,7

3,2

85,1

 

               

 

Жаздык дан эгиндеринин эң көп аянты Чүй (2018-жылы себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аянтынын 108,4 пайызы), Ош (105,3 пайыз), Жалал-Абад (104,4 пайыз), Баткен облусунда (103,4 пайыз) себилди. Жаздык дан эгиндеринин эң аз аянты Ысык-Көл, Талас жана Нарын облустарынын чарбаларында себилди жана, тиешелүүлүгүнө жараша, 98,4 пайызды, 94,3 жана 76,9 пайызды түздү.

 

Аймактар боюнча 2019-жылдын 25-майына карата жаздык дан эгиндин себилиши

 

Себилди –

 бардыгы,    

 миң гектар

2018-ж. себилген

жаздык дан эгин аятына карата пайыз     менен

анын ичинен

Жаздык буудай,

миң гектар

2018-ж. себилген

жаздык дан эгин аятына карата пайыз     менен

Жаздык     арпа,

миң гектар

2018-ж. себилген

жаздык дан эгин аятына карата пайыз     менен

Кыргыз Республикасы

679,1

102,3

111,7

101,6

188,8

106,7

Баткен облусу

43,3

103,4

7,1

94,1

11,9

102,5

Жалал-Абад облусу

98,6

104,4

4,4

114,0

9,5

136,2

Ысык-Көл облусу

102,2

98,4

47,1

97,6

32,8

105,0

Нарын облусу

25,3

76,9

4,1

63,3

14,0

91,5

Ош облусу

107,9

105,3

19,9

98,1

17,7

110,2

Талас облусу

74,8

94,3

1,1

100

2,0

103,5

Чүй облусу

224,8

108,4

27,9

126,2

99,8

106,8

Бишкек шаары

-

-

-

-

-

-

Ош шаары

2,2

127,4

0,1

41,5

1,1

246,8

               
 

Жаздык буудайдын себилиши Ысык-Көл облусунун чарбаларында 47,1 миң гектарды түздү, бул өткөн жылга караганда 0,7 миң гектарга же 2,4 пайызга аз, ошону менен бирге жаздык арпанын себилиши 32,8 миң гектарды түздү, же өткөн жылга караганда 3,1 миң гектарга же 5,0 пайызга көп.

 Чүй облусунун чарбаларында жаздык буудайдын себилиши 27,9 миң гектарды түздү, бул өткөн жылга караганда 6,0 гектарга же 26,2 пайызга көп, ал эми жаздык арпанын себилиши 99,8 миң гектарды түздү, бул мурунку жылга караганда 6,1 миң гектарга же 6,8 пайызга көп.

Себилген жаздык өсүмдүктөрдүн айдоо аянттарынын жалпы түзүмүндө жаздык арпанын үлүшүнө – 27,8 пайызы, жаздык буудайга – 16,4 пайызы, дандык жүгөрүгө – 14,1 пайызы, дан буурчак – 8,3 пайызы,  тоют өсүмдүктөрүнө – 6,3 пайызы, жашылчаларга – 5,4 пайызы, картошкага – 8,4 пайызы жана башка өсүмдүктөргө (кант кызылчасы, пахта,тамеки, май өсүмдүктөрү, бакча  өсүмдүктөрү жана башка дан эгиндери) 13,3 пайызы туура келет.

 

Жазгы өсүмдүктөрдүн айдоо аянтынын түзүмү

         (жалпы аянтка карата пайыз менен)

            

 

Үстүбүздөгү жылдын 25-майына карата республикада 85,6 миң гектар   күздүк дан эгин же 2019-жылдын түшүмү алдындагы  күздүк дан эгиндин жалпы аянтынын 60,5 пайызы азыктандырылды. Республиканын чарбалары тарабынан 597,3 миң гектар аянтка жазгы айдоо жүргүзүлдү, бул мурунку жылга караганда 13,6 миң гектарга же 2,3 пайызга көп.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш жана мелиорация министрлигинин маалыматтары боюнча дизель отуну 39,1 миң тонна көлөмүндө керек болсо, республикада үстүбүздөгү жылдын 1-июнуна карата, алардын керектөө болгон санынын 91,3 пайызы гана бар.

 

Жаздык дан эгинди себүүгө арналган күйүүчү-майлоочу материалдардын болушу жана     муктаждык

(2019-ж. 1-июнуна карата, тонна)

 

Муктаждык

Болгону

КММ болушу,

муктаждыкка карата
  пайыз менен

Дизел отуну

39067

35668

91,3

Автобензин

9338

8946

95,8

Дизел майы

1803

1698

94,2

Мотор майы

994

958

96,4

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

Айыл чарба статистикасы бөлүмү     | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66 40 43

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамдын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 12.06.2019, 17:18