2019-жылдын январь-июлунда республиканын бардык региондорунда жеке турак үйлөрдү ишке киргизүүнүн көлөмдөрүнүн өсүшү камсыздалды

Басылмалардын датасы: 15.08.2019


2019-жылдын январь-июлунда жалпы аянты 551,3 миң чарчы метр болгон 4,8 миң жеке турак үй пайдаланууга берилди, бул 2018-жылдын январь-июлуна караганда 15,1 пайызга көп.

Ишке киргизилген жеке турак жайлардын негизги үлүшү Ош, Жалал-Абад жана Чүй облустарына, ошондой эле Бишкек ш. туура келди.

Январь-июлда аймактар боюнча жеке турак үйлөрдүн ишке киргизилиши

 

Жалпы аянттын миң ч. м

Жыйынтыкка карата, пайыз менен

 

2018

2019

2018

2019

Кыргыз Республикасы

479,1

551,3

100

100

Баткен облусу

34,4

36,6

7,2

6,7

Джалал-Абад облусу

87,0

112,6

18,2

20,4

Иcсык-Көл облусу

43,3

48,3

9,0

8,8

Нарын облусу

23,1

23,9

4,8

4,3

Ош облусу

98,2

112,4

20,5

20,4

Талас облусу

27,3

29,2

5,7

5,3

Чүй облусу

77,0

82,9

16,1

15,0

Бишкек ш.

70,0

82,3

14,6

14,9

  Ош ш.

18,8

23,1

3,9

4,2

2018-жылдын январь-июлуна салыштырганда бардык региондордо ишке киргизилген  жеке турак жайлар көбөйдү, алардын ичинде көбүрөөк ишке киргизилген жеке турак жайлар Жалал-Абад облусунда – 29,5 пайызга, Ош шаарында – 22,9 пайызга, Бишкек шаарында – 17,5 пайызга, ошондой эле Ош облусунда – 14,5 пайызга өстү.

Январь-июлда аймактар боюнча жеке турак үйлөрдү ишке киргизүүнүн темпи
(Өткөн жылдын тиешелүү мезгилине карата пайыз менен)
 

____________________________________________________________________

Инвестиция статистикасы бөлүмү   |e-mail:birukova@stat.kg;

|тел. + 996 (312) 324642

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 15.08.2019, 15:17