“Кыргыз Республикасынын өнөр жайы 2014-2018” жыйнагы басылып чыкты

Басылмалардын датасы: 14.11.2019


Жыйнак 2014-2018-жылдардагы Кыргыз Республикасынын өнөр жайынын өнүгүүсүн мүнөздөгөн экономикалык баянды, таблицалык жана графикалык материалдарды жана 2018-жылдагы өнөр жайдагы жаңычыл процесстердин кыскача талдоосун камтыйт.

Экономикалык ишмердиктин түрү, нарктык жана натуралай түрдөгү аймактар боюнча өндүрүлгөн өнөр жай продукцияларынын көлөмү, негизги каражаттардын наркы жана алардын пайдалануусу, ошондой эле өнөр жай секторунда иштегендердин орточо жылдык саны, дебитордук жана кредитордук карыздар жөнүндө маалыматтар келтирилген. Кененирээк таанышуу үчүн “Басылмалар” бөлүмүн караңыздар.

Бул басылманы алууну каалагандар Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун Маркетинг кызматына кайрылууңуздарды сунуштайбыз. тел. + 996 (312) 324703

__________________________________________________________________________________________________________

Өнөр жай жана энергетика статистика бөлүмү | e-mail: a.mamanova@stat.kg | тел. + 996 (312) 664044

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 14.11.2019, 10:11