«Кыргыз Республикасындагы маалыматтык-коммуникациялык технологиялар-2014-2018" статистикалык жыйнагы басылып чыкты

Басылмалардын датасы: 20.11.2019


Басылмада Кыргыз Республикасындагы маалыматтык-коммуникациялык технологияларды (МКТ) пайдаланган ишканалардын жана уюмдардын саны, бул чөйрөдөгү жумуштуулук, МКТны пайдаланууга жана өнүктүрүүгө кеткен чыгымдар, компьютердик тейлеме, Кыргыз Республикасындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногу жөнүндө маалыматтар берилди. Экономикалык ишмердиктин түрлөрү жана менчиктин формалары боюнча маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү жөнүндөгү статистикалык маалыматтар камтылды.

Кененирээк таанышуу үчүн “Басылмалар” бөлүмүн караңыздар.

Бул басылманы алууну каалагандар Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун маркетинг кызматына кайрылууңуздарды сунуштайбыз. тел. + 996 (312) 324703

________________________________________________________________________________________________________

Соода, МКТ жана туризм статистикасы башкармалыгы | e-mail: ltekeeva@stat.kg| тел. + 996 (312) 324650

Керектөө рыногу, МКТ жана туризм статистикасы бөлүмү | e-mail: vmambetalieva@stat.kg | тел. + 996 (312) 324725

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 20.11.2019, 16:02