Учурдагы жазгы өсүмдүктөрдүн себилиши 2019-жылы себилген жазгы өсүмдүктөрдүн жалпы аянтынын 61,3 пайызын түздү

Басылмалардын датасы: 12.05.2020


Үстүбүздөгү жылдын 23-апрелине карата жалпы республика боюнча жазгы өсүмдүктөр 418,4 миң гектарга себилди, бул 2019-ж. себилген жазгы өсүмдүктөрдүн жалпы аянтынын 61,3 пайызын түздү.

Былтыркы ушул убакта себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аянтына карата арпанын себилген аянты пайыз менен - 111,5 пайызды, жазгы буудай - 110,5 пайызды, дандык жүгөрү - 112,3 пайызды, картошка - 136,1 пайызды, жашылчалар - 110,2 пайызды, дан буурчак - 112,3 пайызды түздү.

        2020-жылдын 23-апрелине карата жазгы өсүмдүктөрдүн себилген аянты

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

2020

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020 2019       себилген      жаздык өсүмдүктөрдүн аянтына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

 Бардыгы

394,0

418,4

106,2

24,3

100,0

61,3

Жаздык буудай

86,3

95,3

110,5

9,0

22,8

83,7

Жаздык арпа

146,6

163,5

111,5

16,9

39,1

85,6

Дандык жүгөрү

48,4

54,4

112,3

60,0

13,0

56,6

Дан буурчак

1,5

1,9

127,2

0,4

0,5

3,2

Башка дан эгиндери

0,76

0,78

103,3

0,02

0,1

69,3

Картошка

15,6

21,3

136,1

5,6

5,1

40,2

Жашылча

17,3

19,1

110,2

1,8

4,6

57,2

Кант кызылчасы

12,2

7,2

58,5

- 5,0

1,7

50,5

Пахта

20,8

14,9

71,3

-5,9

3,6

60,8

Май өсүмдүктөрү

16,3

11,9

72,7

- 4,5

2,8

47,3

Көп жылдык чөптөр

18,6

18,4

99,1

- 0,2

4,4

56,6

Башка  өсүмдүктөр

9,6

9,7

101,0

0,1

2,3

78,7

                 

 

Жазгы өсүмдүктөрдүн жалпы республика боюнча эң көп себилген аянты Чүй облусунун чарбаларына - 41,8 пайыз, Ош - 17,4 пайыз, Ысык-Көл - 15,6 пайыз, Жалал-Абад   - 14,1 пайыз, Баткен - 6,9 пайыз, Нарын -2,0 пайыз жана Талас облусунун чарбаларында 1,8 пайызга себилди.

 2020-жылдын 23-апрелине карата жаздык өсүмдүктөрдүн аймактар боюнча себилиши

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020-ж. 2019 ж. себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Кыргыз Республикасы

   394,0

418,4

106,2

24,4

100,0

61,3

Баткен облусу

  25,0

29,0

116,02

4,0

6,9

68,6

Жалал-Абад облусу

  60,9

58,9

96,8

-2,0

14,1

62,4

Ысык-Көл облусу

  47,9

65,4

136,5

17,5

           15,6

63,5

Нарын облусу

  4,4

8,3

187,1

3,9

           2,0

24,9

Ош облусу

  77,8

72,9

 93,7

-4,9

           17,4

66,9

Талас облусу

 5,4

7,4

138,40

2,0

1,8

9,3

Чүй облусу

  171,2

      174,9

102,1

3,7

41,8

80,3

Ош шаары

   1,4

          1,6

111,2

0,2

0,4

70,5

               

 

Жазгы буудайдын себилиши Ысык-Көл облусунун чарбаларында - 36,3 миң гектарды түздү, бул өткөн жылга 8,1 миң гектарга же 28,5 пайызга көп, ал эми Чүй облусунун чарбаларындагы жазгы буудайдын себилиши - 26,5 миң гектарды түздү, бул өткөн жылга караганда 2,1 миң гектарга же 7,6 пайызга аз.

  2020-жылдын 23-апрелине карата жазгы буудайдын аймактар боюнча себилиши

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020-ж. 2019 ж. себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Кыргыз Республикасы

86,3

95,3

110,5

9,08

   100,0

83,7

Баткен облусу

7,0

7,6

107,8

0,6

8,0

102,9

Жалал-Абад облусу

3,0

5,3

174,8

2,3

5,6

120,6

Ысык-Көл облусу

28,2

36,3

128,5

8,1

38,2

74,9

Нарын облусу

1,1

1,9

179,6

0,8

2,0

39,4

Ош облусу

17,6

16,9

95,8

-0,7

17,7

86,7

Талас облусу

0,5

0,7

139,4

0,2

0,6

65,2

Чүй облусу

28,6

26,5

92,4

-2,1

27,8

94,5

Ош шаары

0,1

0,12

108,3

0,0

0,1

108,3

                 

 

Жаздык арпанын себилиши Чүй облусунун чарбаларында 94,7 миң гектарды түздү, бул мурунку отчетук жылга караганда 5,9 миң гектарга же 6,7 пайызга көп, ал эми Ысык-Көл облусунун чарбаларында жаздык арпанын себилиши 23,0 миң гектарды түздү, бул өткөн отчеттук жылга караганда 5,9 миң гектарга же 34,2 пайызга көп.

2020-жылдын апрелине карата жаздык арпанын аймактар боюнча себилиши

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020 2019           себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Кыргыз Республикасы

146,6

163,5

111,5

16,9

100,0

85,6

Баткен облусу

12,1

12,8

105,3

0,6

7,8

105,0

Жалал-Абад облусу

8,5

10,7

124,8

2,1

6,5

110,9

Ысык-Көл облусу

17,1

23,0

134,2

5,9

14,1

69,6

Нарын облусу

2,9

5,3

183,6

2,4

3,2

31,5

Ош облусу

14,9

14,2

94,8

- 0,8

8,7

78,2

Талас облусу

1,1

1,7

162,3

0,6

1,0

83,3

Чүй облусу

88,8

94,7

106,7

5,9

58,0

96,7

Ош шаары

1,1

1,15

104,1

0,0

0,7

104,1

             

 

 

 

Үстүбүздөгү жылдын 23-мартына карата республикада 62,0 миң гектар  күздүк өсүмдүктөр же 2020-жылдын түшүмү алдындагы  күздүк өсүмдүктөрдүн жалпы аянтынын 43,8 пайызы азыктандырылды. Республиканын чарбалары тарабынан 381,6 миң гектар аянтка жазгы айдоо жүргүзүлдү, бул мурунку отчеттук жылга караганда 9,4 миң гектарга же 2,5 пайызга көп.

 

 

*******

КР Улуттук маалыматтык-статистикалык системасы өлкөнүн бирден бир маанилүү мамлекеттик маалыматтык системасы катары рынок доорунун заманнбап талаптарына жооп берет. Мамлекеттик бийлик органдарын жана коомчулукту республикадагы социалдык, экономикалык, демографиялык жана экологиялык абал боюнча зарыл болгон маалыматтар менен камсыз кылып турат. Жалпыга маалымдоо каражаттарында, илимий иштерде, маалымат тармактарында таратууда, кагаз, магниттик алып жүрүүлөрдө жана башка маалымат алып жүрүү жабдыктарында колдонуучулар статистикалык маалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү. («Мамлекеттик статистика жөнүндөгү» мыйзамдын 17-беренеси).Толук маалымат алуу жана интервью уюштуруу боюнча КР Улуттук статкомунун басма сөз кызматына кайрылыңыздар: тел.: + 996 (312) 625 747 e-mail: smi_nsc@stat.kg, Дареги: Фрунзе көчөсү 374 (Тоголок Молдо көчөсү менен кесилишет).

Биз жеткиликтүүбүз:

www.stat.kg|

Улутстатком Фейсбукта |

тел.625747 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-жылдын апрелине карата жаздык арпанын аймактар боюнча себилиши

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020 2019           себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Кыргыз Республикасы

146,6

163,5

111,5

16,9

100,0

85,6

Баткен облусу

12,1

12,8

105,3

0,6

7,8

105,0

Жалал-Абад облусу

8,5

10,7

124,8

2,1

6,5

110,9

Ысык-Көл облусу

17,1

23,0

134,2

5,9

14,1

69,6

Нарын облусу

2,9

5,3

183,6

2,4

3,2

31,5

Ош облусу

14,9

14,2

94,8

- 0,8

8,7

78,2

Талас облусу

1,1

1,7

162,3

0,6

1,0

83,3

Чүй облусу

88,8

94,7

106,7

5,9

58,0

96,7

Ош шаары

1,1

1,15

104,1

0,0

0,7

104,1

               

 

Үстүбүздөгү жылдын 23-мартына карата республикада 62,0 миң гектар  күздүк өсүмдүктөр же 2020-жылдын түшүмү алдындагы  күздүк өсүмдүктөрдүн жалпы аянтынын 43,8 пайызы азыктандырылды. Республиканын чарбалары тарабынан 381,6 миң гектар аянтка жазгы айдоо жүргүзүлдү, бул мурунку отчеттук жылга караганда 9,4 миң гектарга же 2,5 пайызга көп.

Биз жеткиликтүүбүз:

www.stat.kg|

Улутстатком Фейсбукта |

тел.625747 |

 

Акыркы жаңылоо: 12.05.2020, 17:33