Коомдук талкуу

Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору «2019-жылдын 8-июлундагы №82 «Расмий статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

2019-жылдын 8-июлундагы №82 «Расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү туралуу» Мыйзамынын долбооруна НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

2019-жылдын 8-июлундагы №82 «Расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү туралуу» Мыйзамынын долбооруна САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

2022-2026- жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын расмий статистикасынын өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү программасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтом долбоору

2022-2026-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын расмий статистикасын өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү программасынын долбоору

2022-2026-жылдардын аралыгында Кыргыз Республикасынын расмий статистикасын өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү программасын ишке ашыруу планынын долборуу

Программаны ишке ашыруунун мониторинг жүргүзүү жана баалоо индикаторлорунун матрицасынын долбоору

«2022-2026-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын расмий статистикасын өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү программасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомуна Негиздеме -маалымкат

Проект Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики

Справка-обоснование к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики»

Сравнительная таблица к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики»

Проект Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Статистической программы на 2023 год»

Справка-обоснование к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Статистической программы на


Статистическая программа на 2023год

 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Акыркы жаңылоо: 14.06.2022, 16:47