"Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коррупциянын деңгээли жөнүндө жеке түшүнүк" индекси (Көрсөткүчтөрдүн аталыштары)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Жалал-Абад облусу 30.8 35.7
Ысык-Көл облусу -8.8 19.6
Нарын облусу -5.4 -3.7
Ош облусу 18 0.1
Талас облусу 16.9 15.1
Чүй облусу 25.7 26.6
Бишкек ш. -9 -11.4
Ош ш. 10.6 25.4