Туризмдин өнүгүүсүнүн индикаторлору

  2014 2015 2016 2017 2018  
Туристтик ишемердик чөйрөсүндөгү кошумча дүң нарк (млн. сом) 17 318.2 20 331.4 21 673.8 26 323.1 27 777.6
ИДПдагы туристтик ишмердик чөйрөсүнүн үлүшү (пайыз менен) 4.3 4.7 4.6 5 5
Туризм чөйрөсүнө негизги капиталга инвестиция (млн. сом) 10 635.3 13 812 17 452.6 22 795.1 25 570.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..