Жер фондунун айыл чарба жерлеринин түрлөрү боюнча аянты (жылдын башына карата пайыз менен)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Айыл чарба жерлери 100 100 100 100 100
айдоо жери 12 12 12.1 12.1 12.1
көп жылдык өсүмдүктөр 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
айдалбаган жерлер 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
чабынды жерлер 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
жайыт жер 85 85 85 85 85