ИДП чыгымдардын түрлөрү боюнча мурунку жылдын баасы менен (млн. сом)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Бардыгы 369 592 416 224.2 449 154.8 498 909 550 410.5
Акыркы керектөөгө чыгымдар 420 744.9 451 661 464 902.3 503 311.4 549 355.8
Жеке керектөөгө чыгымдар 390 755.1 417 320.6 427 128.7 463 633.1 504 422.8
Үй чарбалар 351 005.9 376 850.6 381 763.6 414 979.7 451 224.3
ҮЧТКЭУ 4 555.3 4 166.3 5 565.7 4 233.2 6 107.6
Мамлекеттик башкаруу 35 193.9 36 303.7 39 799.4 44 420.2 47 090.9
Жамааттык керектөөгө чыгымдар 29 989.8 34 340.4 37 773.6 39 678.3 44 933
Негизги капиталдын дүң жыйымы 123 397.7 135 077.5 151 342.4 165 344.8 178 610.2
Материалдык жүгүртүү каражаттарынын камдыктарынын өзгөрүүсү 14 535.3 7 196.7 8 197.6 5 313.8 21 667.7
Баалуулуктардын таза сатып алуулары 1 408.8 1 617.5 1 789.8 2 090 2 202
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 140 773.7 141 601.3 145 676.1 181 094.5 176 769.2
Товарлардын экспорту 97 752.3 90 023.4 93 087.8 127 355.3 124 542.8
Кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту 43 021.4 51 577.9 52 588.3 53 739.2 52 226.4
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн -331 268.4 -304 969.6 -322 753.4 -358 245.5 -378 194.4
Товарлардын импорту -268 234 -239 053 -248 540.5 -296 368.1 -314 827.6
Кызмат көрсөтүүлөрдүн импорту -63 034.4 -65 916.6 -74 212.9 -61 877.4 -63 366.8
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..