Ымыркайлардын өлуму (1 000 тирүү төрөлгөндөргө 1 жашка чейинки өлгөн балдардын саны)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Кыргыз Республикасы 20 19.9 20.2 18 16.6
Баткен облусу 20.5 20.4 20 17.4 15.6
Жалал-Абад облусу 16.5 17.6 18.9 17 15.6
Ысык-Көл облусу 19.9 16 14.6 15.6 11.9
Нарын облусу 19 16.8 17.2 12.5 14.1
Ош облусу 14.2 12.4 10.8 9.5 8.2
Талас облусу 19.8 23.7 21.4 15.3 16.9
Чүй облусу 18.1 19 16 14.9 13.9
Бишкек ш. 23.5 24.6 28.1 25.2 24.7
Ош ш. 60.3 60.9 69.3 67.3 55.7