Ымыркайлардын өлуму (1 000 тирүү төрөлгөндөргө 1 жашка чейинки өлгөн балдардын саны)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Кыргыз Республикасы 19.9 20.2 18 16.6 15.6
Баткен облусу 20.4 20 17.4 15.6 15.1
Жалал-Абад облусу 17.6 18.9 17 15.6 14.1
Ысык-Көл облусу 16 14.6 15.6 11.9 12.9
Нарын облусу 16.8 17.2 12.5 14.1 13.7
Ош облусу 12.4 10.8 9.5 8.2 7.6
Талас облусу 23.7 21.4 15.3 16.9 15.1
Чүй облусу 19 16 14.9 13.9 10.7
Бишкек ш. 24.6 28.1 25.2 24.7 25
Ош ш. 60.9 69.3 67.3 55.7 51.3