Ымыркайлардын өлуму (1 000 тирүү төрөлгөндөргө 1 жашка чейинки өлгөн балдардын саны)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Кыргыз Республикасы 21.1 20 19.9 20.2 18
Баткен облусу 23.6 20.5 20.4 20 17.4
Жалал-Абад облусу 17.4 16.5 17.6 18.9 17
Ысык-Көл облусу 21.4 19.9 16 14.6 15.6
Нарын облусу 15.4 19 16.8 17.2 12.5
Ош облусу 16.3 14.2 12.4 10.8 9.5
Талас облусу 22.9 19.8 23.7 21.4 15.3
Чүй облусу 20.2 18.1 19 16 14.9
Бишкек ш. 25.5 23.5 24.6 28.1 25.2
Ош ш. 54.7 60.3 60.9 69.3 67.3