Уюмдардын түрлөрү боюнча тарбиячылардын жана мугалимдердин саны (адам)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Мектепке чейинки уюмдар 5 693 6 414 7 151 7 694
Жалпы билим беруучу уюмдар 75 529 79 472 80 773 77 639 78 552
Атайын муктаждыгы бар балдар учун 497 516 519 509 518
Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары 3 548 3 680 3 610 3 164
Орто кесиптик билим берүү уюмдары 6 725 7 427 7 496 7 179 7 181
Жогорку кесиптик билим беріі уюмдары 14 233 10 812 12 145 11 665 12 160
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..