Уюмдардын түрлөрү боюнча тарбиячылардын жана мугалимдердин саны (адам)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Мектепке чейинки уюмдар 7 151 7 694 8 312 8 301
Жалпы билим беруучу уюмдар 80 773 77 639 78 552 82 055 82 742
Атайын муктаждыгы бар балдар учун 519 509 518 541
Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары 3 610 3 164 3 403 3 510
Орто кесиптик билим берүү уюмдары 7 496 7 179 7 181 7 299 7 857
Жогорку кесиптик билим беріі уюмдары 12 145 11 665 12 160 12 197 13 006
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..