Уюмдардын түрлөрү боюнча тарбиячылардын жана мугалимдердин саны (адам)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Мектепке чейинки уюмдар 5 116 5 693 6 414 7 151 7 694
Жалпы билим беруучу уюмдар 72 928 75 529 79 472 80 773 77 639
Атайын муктаждыгы бар балдар учун 510 497 516 519 509
Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары 3 505 3 548 3 680 3 610 3 774
Орто кесиптик билим берүү уюмдары 7 547 6 725 7 427 7 496 7 179
Жогорку кесиптик билим беріі уюмдары 13 155 14 233 10 812 12 145 11 665
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..