ИДП экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча учурдагы баа менен (млн.сом)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Бардыгы 476 331.2 530 475.7 569 385.6 619 102.7 598 344.5
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 61 134.6 66 386.8 66 477.4 72 219 80 817.1
Пайдалуу кендерди казуу 3 056 5 073.1 5 810.7 11 681 9 821.5
Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы) 73 518.2 79 522.7 81 219.8 91 076.4 101 771.6
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 8 902.2 13 323.3 15 819.7 13 705.8 13 710.8
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 1 099.2 1 386.3 2 222 1 384.4 1 359.6
Курулуш 39 873.3 45 557.4 51 386.5 58 531.8 49 589.8
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 85 226.8 94 571.5 102 023.7 108 966 96 807.6
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 18 214.3 20 648.2 21 401 24 578.8 18 020.2
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 8 499.5 8 922.1 9 442 10 020.3 5 898.6
Мейманканалар 2 456.4 2 209.2 2 291.3 2 255.7 753.6
Ресторандар 6 043.1 6 712.9 7 150.7 7 764.6 5 145
Маалымат жана байланыш 16 605.2 16 385.8 14 897.7 16 450.1 15 945.7
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 15 122.9 17 872.5 21 466.7 23 932.8 24 048.3
Кыймылсыз мүлк операциялары 11 815.9 13 812.7 13 962.6 17 754.6 17 304.1
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 6 887.2 8 563.2 10 749 8 624.8 8 901.4
Административдик жана көмөкчү ишмердик 2 056.3 2 420.1 2 457 2 845.1 2 856.6
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 25 642.6 30 076.4 32 981.9 36 400.4 38 918.7
Билим берүү 28 251.3 29 995.1 31 155.1 34 663 42 733.8
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 12 922.5 13 600.8 14 216.9 15 084.1 15 992.4
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 2 254.5 2 330.2 2 634.3 2 839.8 2 934.1
Башка тейлөө ишмердиги 5 373.1 5 680.9 5 982.2 6 473.4 6 573.2
Финансылык ортомчулуктун кыйыр өлчөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрү -12 656.4 -14 983.5 -17 486.8 -20 454 -20 330.9
Продуктулардын таза салыктары 62 532 69 330.1 80 566.2 82 325.1 64 670.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..