ИДП чыгымдардын түрлөрү боюнчаучурдагы баа менен (млн. сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардыгы 430 489.4 476 331.2 530 475.7 569 385.6 619 102.7
Акыркы керектөөгө чыгымдар 466 228.4 477 443.8 526 283.2 567 423.9 574 256
Жеке керектөөгө чыгымдар 428 951.5 438 123.6 481 878 519 519.6 524 304.7
Үй чарбалар 384 117.7 389 139.2 429 908.4 463 651.2 465 664.2
ҮЧТКЭУ 5 675.7 5 260.3 5 503.4 6 010.9 7 088.4
Мамлекеттик башкаруу 39 158.1 43 724.1 46 466.2 49 857.5 51 552.1
Жамааттык керектөөгө чыгымдар 37 276.9 39 320.2 44 405.2 47 904.3 49 951.3
Негизги капиталдын дүң жыйымы 140 287.9 151 448.2 166 918.1 180 213.1 194 770.3
Материалдык жүгүртүү каражаттарынын камдыктарынын өзгөрүүсү 7 304.7 8 296 5 462.6 22 491.1 26 343.1
Баалуулуктардын таза сатып алуулары 1 664.4 1 918.7 2 156.9 2 369.3 2 683.5
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 151 487.5 170 647.6 181 703 179 935.7 218 135.6
Товарлардын экспорту 96 377.2 112 164.8 124 976 125 102.1 142 581
Кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту 55 110.3 58 482.8 56 727 54 833.6 75 554.6
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн -326 190.3 -333 423.1 -352 048.1 -383 047.5 -397 085.8
Товарлардын импорту -258 087.6 -260 722 -288 990.2 -316 286.4 -325 843.7
Кызмат көрсөтүүлөрдүн импорту -68 102.7 -72 701.1 -63 057.9 -66 761.1 -71 242.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..