ИДП чыгымдардын түрлөрү боюнчаучурдагы баа менен (млн. сом)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Бардыгы 400 694 430 489.4 476 331.2 530 475.7 569 385.6
Акыркы керектөөгө чыгымдар 454 676.1 466 228.4 477 443.8 526 283.2 567 423.9
Жеке керектөөгө чыгымдар 420 335.3 428 951.5 438 123.6 481 878 519 519.6
Үй чарбалар 380 758.1 384 117.7 389 139.2 429 908.4 463 651.2
ҮЧТКЭУ 3 903.4 5 675.7 5 260.3 5 503.4 6 010.9
Мамлекеттик башкаруу 35 673.8 39 158.1 43 724.1 46 466.2 49 857.5
Жамааттык керектөөгө чыгымдар 34 340.8 37 276.9 39 320.2 44 405.2 47 904.3
Негизги капиталдын дүң жыйымы 130 189.6 140 287.9 151 448.2 166 918.1 180 213.1
Материалдык жүгүртүү каражаттарынын камдыктарынын өзгөрүүсү 15 683.6 7 304.7 8 296 5 462.6 22 491.1
Баалуулуктардын таза сатып алуулары 1 408.8 1 664.4 1 918.7 2 156.9 2 369.3
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 150 054.5 151 487.5 170 647.6 181 703 179 935.7
Товарлардын экспорту 102 040.6 96 377.2 112 164.8 124 976 125 102.1
Кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту 48 013.9 55 110.3 58 482.8 56 727 54 833.6
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн -351 318.6 -326 190.3 -333 423.1 -352 048.1 -383 047.5
Товарлардын импорту -285 224.3 -258 087.6 -260 722 -288 990.2 -316 286.4
Кызмат көрсөтүүлөрдүн импорту -66 094.3 -68 102.7 -72 701.1 -63 057.9 -66 761.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..