Кыргыз Республикасынын чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба, анчылык жана токой чарба продукцияларынын дун чыгарылышы