Кыргыз Республикасы боюнча айыл чарба продуциясынын негизги түрлөрүн сатып өткөрүү (тонна)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Дан 718 542 611 851 847 573 962 283 908 630.9
Чийки пахта 65 090 67 385 43 431 51 882 60 445.8
Тамеки 6 316 4 149 1 122 470 494.5
Картошка 673 079 545 956 608 674 613 357 736 262.6
Жашылча 519 629 569 934 791 150 730 890 786 705.4
Бакча өсүмдүктөрү 187 574 194 874 230 194 203 724 251 456.5
Мөмө жана жемиш 169 539 150 677 153 189 173 412 168 569.1
Жүзүм 5 131 4 983 3 758 4 754 6 498.8
Эт (тирүүлөй салмакта) 245 788 259 117 259 614 287 447 302 479.3
Сүт 963 527 1 054 906 1 063 054 1 074 026 1 163 686.7
Жумуртка, мин даана 314 459 297 914 353 251 362 781 395 708.7
Жүн (физикалык салмактагы) 6 576 7 294 6 856 6 045 6 233.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..