Кыргыз Республикасы боюнча дыйкан (фермер) чарбаларынын пайдалануусундагы жерлер (жылдын башына карата, мин.гектар)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Бардыгы 992 999.5 1 010.1 1 034.7 1 037.8
Айыл чарба жерлери 986.4 993.9 1 004.4 1 029 1 032
Айдоо жер 885.2 891.8 898 916.9 919.9
Сугат жер 615.2 622 623.7 631.2 633.3
Жайыт 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6
Көп жылдык бактар 16.6 17.4 18.4 18.6 18.9
Чөп чабыктар 75.7 75.8 79.1 84.9 84.9