Кыргыз Республикасы боюнча дыйкан (фермер) чарбаларынын пайдалануусундагы жерлер (жылдын башына карата, мин.гектар)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Бардыгы 1 010.1 1 034.7 1 037.8 1 041.1 1 043.2
Айыл чарба жерлери 1 004.4 1 029 1 032 1 035.2 1 037.4
Айдоо жер 898 916.9 919.9 922.6 924.5
Сугат жер 623.7 631.2 633.3 634.7 635.3
Жайыт 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
Көп жылдык бактар 18.4 18.6 18.9 19 19.1
Чөп чабыктар 79.1 84.9 84.9 84.9 85.1