Кыргыз Республикасы боюнча дыйкан (фермер) чарбаларынын пайдалануусундагы жерлер (жылдын башына карата, мин.гектар)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Бардыгы 999.5 1 010.1 1 034.7 1 037.8 1 041.1
Айыл чарба жерлери 993.9 1 004.4 1 029 1 032 1 035.2
Айдоо жер 891.8 898 916.9 919.9 922.6
Сугат жер 622 623.7 631.2 633.3 634.7
Жайыт 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7
Көп жылдык бактар 17.4 18.4 18.6 18.9 19
Чөп чабыктар 75.8 79.1 84.9 84.9 84.9