Кыргыз Республикасынын чарбаларынын категориялары боюнча мал жана үй канаттуларынын өндүрүмдүүлүгү