Ысык-Көл облусу (жылдын аягына карата, башы)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Ири мүйүздүү малдар 209 948 212 816 216 833 226 085 237 564
Уйлар 106 378 108 034 110 339 115 105 120 150
Чочколор 5 608 4 705 3 926 3 645 2 940
Койлор жана эчкилер 875 988 888 413 899 566 896 207 916 615
Жылкылар 92 065 95 730 99 909 102 470 105 606
үй канаттуулары 675 271 615 914 618 666 623 558 638 953
Ири мүйүздүү малдар 94 58 245 36 46
Уйлар 36 14 16 6 7
Чочколор
Койлор жана эчкилер 3 109 1 549 1 680 1 881 2 019
Жылкылар 291 275 328 318 312
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 2 683 2 625 2 695 2 875 2 886
Уйлар 1 002 810 723 400 412
Чочколор 29 20 9 9
Койлор жана эчкилер 2 536 2 279 2 455 2 505 2 914
Жылкылар 544 474 460 375 318
үй канаттуулары 75 700 6 000 9 810
Ири мүйүздүү малдар 52 995 46 115 43 855 44 983 43 223
Уйлар 28 093 25 238 23 876 24 162 22 697
Чочколор 786 508 458 236 238
Койлор жана эчкилер 253 187 219 265 231 630 206 263 184 532
Жылкылар 26 936 24 514 24 649 24 941 22 779
үй канаттуулары 141 579 121 280 114 710 110 571 98 828
Ири мүйүздүү малдар 154 176 164 018 170 038 178 191 191 409
Уйлар 77 247 81 972 85 724 90 537 97 034
Чочколор 4 793 4 177 3 459 3 400 2 702
Койлор жана эчкилер 617 156 665 320 663 801 685 558 727 150
Жылкылар 64 294 70 467 74 472 76 836 82 197
үй канаттуулары 457 992 488 634 494 146 512 987 540 125
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..