Финансылык эмес секторунун ишканаларынынфинансылык көрсөткүчтөрү (миң сом)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатуудан түшкөн каражат (дүң киреше) 246 557 147.4 281 526 982.1 290 534 993 307 859 702 350 149 581.6
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) -19 168 635.1 -7 574 816.4 -25 295 704.2 -55 250 707.7 10 509 047.8
Баланстык пайда (- чыгаша) 12 834 763.4 32 318 604.6 5 379 985.2 -26 142 655.4 46 913 125.3
Пайда 31 231 165.5 45 120 509.5 40 382 691.9 40 973 748.8 60 207 067.5
Чыгаша 18 396 402.1 12 801 904.9 35 002 706.7 67 116 404.2 13 293 942.2
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүгө жана иштетүүгө кеткен чыгымдар 214 516 835.1 241 615 818.1 259 846 225.9 278 731 408.7 313 726 941
Финансылык активдер 68 235 668.3 64 142 916.1 89 136 092.3 119 582 332 135 357 569.5
Акча каражаттары 19 044 220.8 21 045 644 32 798 028 32 981 506.9 62 200 101.9
Касса 3 706 560.4 4 770 084.9 6 085 166.4 6 362 242.9 15 722 124
Банктардагы эсептешүү эсеби 9 491 031.5 9 919 593.6 11 041 989.6 10 340 535.3 18 461 960.4
Валюталык эсеп 5 781 373.9 6 028 646.1 15 370 883 15 702 248.8 27 907 364.9
Башка акча каражаттары 65 255 327 319.4 299 989 576 479.9 108 652.6
Насыялар жана зайымдар 141 017 723.4 179 244 291.4 245 577 773.3 343 103 962.2 352 537 928.4
Запастар 80 981 995.5 98 967 799.6 119 878 544.3 134 532 245.9 146 650 890.7
Өндүрүштүк камдыктар 23 592 720.7 27 097 297 32 568 777.3 35 511 805.7 33 063 954.8
Даяр продукциялар 6 185 991.1 7 752 579.4 10 054 619.7 12 870 126.1 15 084 074.7
Товарлар 27 940 594.7 31 655 630 38 961 702.8 39 460 821.6 43 596 388.3
Бүтүрүлбөгөн өндүрүш 14 907 145.2 19 590 159.1 27 613 056.4 34 288 508.5 40 441 781.2
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 155 453 990.4 189 503 977.5 227 756 058.7 290 746 784.9 346 000 969.7
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 186 624 054.3 226 604 858.6 290 878 516.4 345 539 632.4 366 293 388.7
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 171 039 022.4 208 054 418 259 317 287.6 318 143 208.6 356 147 179.2