Финансылык эмес секторунун ишканаларынын финансылык көрсөткүчтөрү (миң сом)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатуудан түшкөн каражат (дүң киреше) 281 526 982.1 290 534 993 307 859 702 350 149 581.6 406 293 562.6
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) -7 574 816.4 -25 295 704.2 -55 250 707.7 10 509 047.8 -23 921 459.7
Баланстык пайда (- чыгаша) 32 318 604.6 5 379 985.2 -26 142 655.4 46 913 125.3 27 241 361
Пайда 45 120 509.5 40 382 691.9 40 973 748.8 60 207 067.5 58 773 296.9
Чыгаша 12 801 904.9 35 002 706.7 67 116 404.2 13 293 942.2 31 531 935.9
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүгө жана иштетүүгө кеткен чыгымдар 241 615 818.1 259 846 225.9 278 731 408.7 313 726 941 354 671 999
Финансылык активдер 64 142 916.1 89 136 092.3 119 582 332 135 357 569.5 124 450 466
Акча каражаттары 21 045 644 32 798 028 32 981 506.9 62 200 101.9 55 146 290.8
Касса 4 770 084.9 6 085 166.4 6 362 242.9 15 722 124 15 654 850.7
Банктардагы эсептешүү эсеби 9 919 593.6 11 041 989.6 10 340 535.3 18 461 960.4 17 378 005.5
Валюталык эсеп 6 028 646.1 15 370 883 15 702 248.8 27 907 364.9 21 888 889.7
Башка акча каражаттары 327 319.4 299 989 576 479.9 108 652.6 224 544.9
Насыялар жана зайымдар 179 244 291.4 245 577 773.3 343 103 962.2 352 537 928.4 340 241 444.9
Запастар 98 967 799.6 119 878 544.3 134 532 245.9 146 650 890.7 159 131 379.2
Өндүрүштүк камдыктар 27 097 297 32 568 777.3 35 511 805.7 33 063 954.8 43 439 008.8
Даяр продукциялар 7 752 579.4 10 054 619.7 12 870 126.1 15 084 074.7 17 165 614
Товарлар 31 655 630 38 961 702.8 39 460 821.6 43 596 388.3 48 287 897.5
Бүтүрүлбөгөн өндүрүш 19 590 159.1 27 613 056.4 34 288 508.5 40 441 781.2 35 388 789.2
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 189 503 977.5 227 756 058.7 290 746 784.9 346 000 969.7 365 314 713.8
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 226 604 858.6 290 878 516.4 345 539 632.4 366 293 388.7 420 747 072.8
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 208 054 418 259 317 287.6 318 143 208.6 356 147 179.2 393 030 893.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..