Финансылык секторунун ишканаларынын финансылык көрсөткүчтөрү (миң сом)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Дүң киреше 22 800 435.5 33 014 959.8 38 828 819.8 34 722 263.4 34 111 761.5
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) 45 630.8 66 410.6 216 548 -29 396.6 40 581.5
Баланстык пайда (- чыгаша) 5 271 568.7 9 949 855.9 10 302 376 6 315 511.6 6 375 261
Пайда 5 444 260.5 10 280 280.9 10 698 968.5 7 218 775.1 7 104 052.3
Чыгаша 172 691.8 330 425 396 592.5 903 263.5 728 791.3
Чыгымдар 17 567 037.6 23 131 250.2 28 742 865.3 28 392 765.7 27 792 041.9
Финансылык активдер 2 077.6 1 713.8 3 809.1 6 179.4 1 978.9
Акча каражаттары 2 077.6 1 713.8 3 809.1 6 179.4 1 978.9
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 6 380 923.1 7 409 931.5 7 876 387.4 8 966 255.6 9 408 950.1
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 7 456 495.5 7 876 387.3 8 967 262.1 9 410 756 9 639 780
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 6 918 709.3 7 643 159.4 8 421 824.8 9 188 505.8 9 524 365.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..