Уюмдардын түрлөрү боюнча балдардын жана окуучулардын саны (адам)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Мектепке чейинки уюмдар 187 078 197 152 207 884 196 123 199 813
Жалпы билим берүү уюмдары 1 222 661 1 268 068 1 311 478 1 357 408 1 407 347
Башталгыч (1 - 4-класстар) 12 205 12 331 12 475 13 082 13 808
Негизги (1 - 9-класстар) 38 388 39 433 42 044 42 013 46 004
Орто (1 - 11-класстар) 1 168 877 1 212 974 1 253 569 1 298 996 1 344 055
Атайын муктаждыгы бар балдар үчүн 3 191 3 330 3 390 3 317 3 480
Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдары 31 738 29 870 29 684 32 042 35 558
Орто кесиптик билим берүү уюмдары 91 877 91 535 91 531 95 600 98 066
Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары 161 406 164 585 183 778 214 157 230 206
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..