Кылмыш кылган учурдагы иши боюнча кылмыш кылган адамдардын саны (адам)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардыгы 16 757 16 607 15 888 19 619 20 279
Иштегендер* 1 979 1 937 2 003 2 724 678
Окуу жайлардын окуучулары 562 545 516 761 228
Эмгекке жөндөмдүү, бирок иштебеген жана окубаган адамдар 13 257 13 163 12 289 14 601 3 358
Башка категориядагы адамдар 959 962 1 080 1 533 16 015
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..