Калкты микронасыялоо (млн. сом)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Кыргыз Республикасы 22 756 23 357 27 533.9 30 523.4 18 325.2
Баткен облусу 1 757.8 2 137.6 2 350.8 2 340.2 1 170.5
Жалал-Абад облусу 4 460.8 3 639.6 4 368.9 5 061.5 2 866.3
Ысык-Көл облусу 2 714.3 2 582.7 2 670.1 2 882.1 1 839.4
Нарын облусу 1 722.5 1 867.1 2 084.9 2 268.9 1 432.4
Ош облусу 2 485.6 3 049.9 3 856.8 4 359.4 3 498.9
Талас облусу 1 654.2 1 638.2 2 168.2 2 215.6 1 004.7
Чүй облусу 3 289.7 3 466.6 4 220.5 4 624 2 752.2
Бишкек ш. 3 469.2 4 035.7 4 757.3 5 543.6 3 032.3
Ош ш. 1 201.8 939.6 1 056.4 1 228.2 728.5