Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр-жай продукциясынын көлөмү (ЭИМКнын -версиясы) боюнча (млн. сом)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Өнөр жай - бардыгы 237 225.3 257 348.5 283 971.7 325 090.1 357 176.5
Пайдалуу кендерди казуу 17 906.6 16 046.9 19 563.7 18 008 32 798.5
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу 2 268.7 3 079.4 3 440.1 3 573.8 4 261
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу 3 079.3 4 097.9 4 692.7 3 788.1 7 453.9
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу
Металл рудасын казуу 11 946.5 8 193.9 10 672.2 10 025.6 20 418.1
Башка пайдалуу кендерди казуу 612.1 675.7 758.6 620.5 665.5
Иштетүү өндүрүшү 181 574.4 199 898.1 224 527 266 091.9 278 764.8
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү 31 752.1 31 826.4 33 743.3 35 330 42 897.9
Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү 6 758.8 9 404.4 9 883.1 7 776.9 7 346.4
Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги 1 946.2 2 176.8 2 184.6 2 014.3 2 389.3
Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү 11 197.4 13 169.9 5 218.7 1 200 3 493.4
Химиялык продукцияларды өндүрүү 605.7 917.9 764.1 738.4 536.3
Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү 426.1 274.9 381.1 772.1 979.7
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү 17 819.4 21 469 21 530.7 19 517.7 28 702.9
Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү 106 740 116 271.3 145 915.7 194 275.4 186 285.5
Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү 64.3 33 52.1 60.2 44
Электр жабдууларын өндүрүү 1 368.5 1 501.5 1 470.2 1 246.7 1 503
Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү 372.6 249.4 277.3 159.7 251.7
Транспорт каражаттарын өндүрүү 1 189.9 956.6 1 389.7 1 233.4 1 500.3
Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо 1 333.4 1 646.9 1 716.4 1 767.1 2 834.4
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 35 685.3 38 539.7 36 881.9 37 749.9 41 517
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 2 059 2 863.8 2 999.2 3 240.3 4 096.2
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..