Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр-жай продукциясынын көлөмү (ЭИМКнын -версиясы) боюнча (млн. сом)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Өнөр жай - бардыгы 171 108.9 181 026.7 209 812 237 225.3 250 640.1
Пайдалуу кендерди казуу 5 596.5 7 913.8 12 741.7 17 906.6 19 812.1
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу 2 147.1 2 195 2 093.9 2 268.7 2 893.5
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу 2 078.5 2 335.7 2 694.2 3 079.3 4 102.3
Башка пайдалуу кендерди казуу 539.3 696 624.7 612.1 891
Иштетүү өндүрүшү 140 266.8 140 604.2 163 298.3 181 574.4 189 801.6
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү 24 835.2 23 129.3 25 909.4 31 752.1 29 420.2
Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү 6 144.7 5 405.2 6 608.7 6 758.8 8 157.6
Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги 2 041.4 2 066.1 2 043.8 1 946.2 2 202.1
Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү 3 198.2 6 528.2 7 990.5 11 197.4 13 275.3
Химиялык продукцияларды өндүрүү 1 216.9 779.2 697.1 605.7 804
Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү 173.9 228.1 241.3 426.1 297.4
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү 17 304.7 16 324 14 397.6 17 819.4 19 644.8
Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү 80 938.3 82 212.5 101 327 106 740 111 284.7
Электр жабдууларын өндүрүү 1 867.7 1 782.5 1 550.3 1 368.5 1 451.8
Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү 408 280.4 224.8 372.6 218
Транспорт каражаттарын өндүрүү 746.8 607.6 906 1 189.9 950.4
Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо 1 318.6 1 193.7 1 302 1 333.4 2 053.8
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 23 691.4 30 856.4 31 900.2 35 685.3 38 337.8
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 1 554.1 1 652.3 1 871.8 2 059 2 688.6
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..